μεταναστες

μεταναστες

Saturday, November 22, 2008

Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη γενιά των 700 ευρώ

Δέσμη 20 μέτρων για τους νέους εργαζόμενους και ανέργους κατέθεσε στη Βουλή ο Αλέκος Αλαβάνος στο πλαίσιο της συζήτησης για την οικονομική κρίση. Οι 20 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν απαντήθηκαν από τον πρωθυπουργό, ωστόσο έμπρακτα αποδεικνύουν ότι η αριστερά έχει θέσεις και προγραμματικό λόγο.
Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο Αλ. Αλαβάνος στηρίζονται σε 4 άξονες:
- Ειδικό πρόγραμμα για την απασχόληση, προσδιορισμένο ποσοτικά και χρονικά.
- Αντιμετώπιση του προβλήματος των επισφαλών σχέσεων εργασίας (stage, ενοικιαζόμενοι, συμβασιούχοι, μπλοκάκια).
- 80% επίδομα ανεργίας σε σχέση με το βασικό βαθμό του κλάδου.
- Κοινωνικός μισθός για στήριξη των νέων: επιδότηση ενοικίου, δωρεάν αστικές μεταφορές, μειωμένα εισιτήρια στις υπεραστικές μεταφορές, στέγαση φοιτητών, δωρεάν σίτιση για όλους τους φοιτητές κ.λπ.
Αναλυτικά οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την "γενιά των 700 ευρώ" έχουν ως εξής:
1. Κανένας μισθός να μην υπολείπεται του ορίου φτώχειας. Παροχή διορθωτικής αύξησης στους μισθούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας -επιπλέον από τις αυξήσεις που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας- ύψους 200 ευρώ το μήνα για το 2008 και 100 ευρώ για το 2009 και επαναδιαπραγμάτευση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2008-2009, με στόχο ο κατώτερος μισθός να φτάσει τα 1300 ευρώ το μήνα, όσο δηλαδή είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωζώνη για να φύγουν και οι νέοι από τη ζώνη των 700 ευρώ.
2. Δραστική αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη και επιμήκυνση του χρόνου χορήγησής του για όλο το διάστημα της ανεργίας.
3. Ειδικό βοήθημα ανεργίας, ίσο με την εκάστοτε σύνταξη του ΟΓΑ, για τους νέους και νέες μέχρι 29 ετών, που τελειώνουν την τυπική εκπαίδευσή τους, γράφονται στις λίστες του ΟΑΕΔ και δεν τους τοποθετεί το αργότερο σε δύο μήνες σε εργασία.
4. Εφαρμογή αφορολόγητου ορίου ετήσιου εισοδήματος μέχρι 15.000 για τα δύο πρώτα χρόνια της απασχόλησής τους για όσους εργαζόμενους δεν ξεπερνούν το 30ο έτος της ηλικίας τους. Επαναφορά του αφορολογήτου ετησίου εισοδήματος για όσους εργάζονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών που υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας μέχρι αυτές οι μορφές απασχόλησης καταργηθούν και μετατραπούν σε κανονικές συμβάσεις εργασίας. Φορολογική απαλλαγή του συνόλου των ατομικών δαπανών των νέων ανέργων και εργαζομένων που αυτοί οι ίδιοι διαθέτουν για την επαγγελματική τους κατάρτιση.
5. Χορήγηση στους ανέργους, τους φοιτητές και μαθητές κάρτας απεριόριστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, παροχή πολιτιστικής εκπτωτικής κάρτας για να έχουν και αυτοί δικαίωμα στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Επιδότηση ενοικίου και αναστολή των δανειακών υποχρεώσεων των ανέργων στις τράπεζες για στεγαστικά δάνεια για το διάστημα της ανεργίας τους.
6. Ασφάλιση των ανέργων για σύνταξη και υγεία για όλο το διάστημα που διαρκεί η ανεργία τους.
7. Κατάργηση των ανασφάλιστων stage.
8. Επαναφορά του ορίου των 50 ενσήμων από 100 που έγινε με τον πρόσφατο αντιασφαλιστικό νόμο για την απόκτηση ασφαλιστικού βιβλίου υγείας.
9. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τη θέσπιση του 35ωρου χωρίς μείωση των αποδοχών με αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, με μείωση του ωραρίου και με μαζικές προσλήψεις ανέργων στους τομείς της κοινωνικής και πράσινης εργασίας (παιδεία, υγεία, πρόνοια, περιβάλλον, πολιτική προστασία). Στήριξη της απασχόλησης των νέων με αναπηρίες με την πλήρη εφαρμογή και βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων που την προωθούν.
10. Κατάργηση των διατάξεων του πρόσφατου αντιασφαλιστικού νόμου για την υποχρεωτική ή εθελοντική (μέσω κινήτρων ή αντικινήτρων) παράταση του εργασιακού βίου, γιατί η εφαρμογή τους θα εκτοξεύσει την ανεργία των νέων αφού απορρυθμίζει τη φυσιολογική ανανέωση του εργατικού δυναμικού.
11. Το ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης που δίδεται με αναπτυξιακούς νόμους για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων, να επανασυνδεθεί με τον αριθμό των νέων θέσεων πλήρους και σταθερής απασχόλησης που θα δημιουργούν.
12. Δραστικός περιορισμός των ελαστικών μορφών απασχόλησης και ενίσχυση της πλήρους και σταθερής εργασίας. Εάν σε περίπτωση ατομικής καταγγελίας ή αν κατόπιν ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας ή το ΙΚΑ προκύψει αδήλωτη και κατά συνέπεια ανασφάλιστη εργασία τότε, πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις:
- Η αδήλωτη εργασία να θεωρείται υποχρεωτικά αορίστου χρόνου.
- Ο εργοδότης να έχει το βάρος αφενός της καταβολής όλων των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) για την περίοδο αυτή καθώς και το βάρος της απόδειξης για το χρόνο της μη δηλωθείσας εργασίας και για τον μισθό που παρείχε στον αδήλωτο εργαζόμενο.
- Ο εργοδότης καταβάλλει στον εργαζόμενο, τυχόν διαφορά στο μισθό και υποχρεωτικά άδειες, επιδόματα, κ.λπ.
- Η απόλυση εργαζομένου ο οποίος καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετείχε στην αποκάλυψη της αδήλωτης εργασίας θεωρείται άκυρη ή καταχρηστική.
13. Τακτοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εν συνεχεία κατάργηση του θεσμού του συμβασιούχου.
14. Κατάργηση μορφών εργασίας, όπως η ενοικίαση εργαζομένων, οι συμβάσεις έργου ή μίσθωσης υπηρεσιών με δελτίο, που αποτελούν σύγχρονες μορφές δουλείας και η μετατροπή τους σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
15. Επέκταση της προστασίας της εργατικής νομοθεσίας σε κατηγορίες εργαζομένων, που η απασχόλησή τους υποκρύπτει μισθωτή σχέση (π.χ. επέκταση της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας υπό το φως των νέων δεδομένων, νομοθετική ρύθμιση για την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των τηλεργαζομένων).
16. Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας των νέων, ως χρόνου ασφάλισης χωρίς προαπαιτούμενα και εξαγορά. Το μέτρο να αφορά και αυτούς που για λόγους συνείδησης εκτελούν κοινωνική θητεία και οι δαπάνες να καλύπτονται από τον λογαριασμό που έχει σχηματιστεί από την εισφορά 1% που δίνουν όλοι οι εργαζόμενοι για τους στρατεύσιμους. Από τον ίδιο αυτό λογαριασμό να πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) για ένα χρόνο, νέων μέχρι 30 ετών που έχουν (α) ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης και (β) έχουν εκτίσει ποινή συνολικής φυλάκισης, ανώτερη των τριών (3) μηνών.
17. Το επίδομα ασθένειας εξισώνεται με αμοιβή και ο χρόνος ασθένειας αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης.
18. Κατάργηση όλων των αρνητικών διακρίσεων που έχουν θεσπιστεί από το 1992 μέχρι σήμερα σε βάρος των νέων και πρωτίστως αυτές που αφορούν εργασιακές σχέσεις, ασφάλιση, αμοιβές, συνδικαλιστικά δικαιώματα. Να καταργηθούν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις για υποβαθμισμένες εργασιακές σχέσεις όχι μόνο στους νεοπροσλαμβανόμενους σε όλες τις ΔΕΚΟ. 19. Θωράκιση των δημοσίων ελεγκτικών μηχανισμών και ενεργοποίησή τους για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας και της παραβίασης των νόμων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους εργοδότες με κύρια θύματα τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τους νέους και τους μετανάστες.
20. Καταπολέμηση του ρατσισμού από την κούνια με τη νομιμοποίηση των παιδιών των μεταναστών που γεννιούνται στη χώρα μας.

7 comments:

Anonymous said...

..και βέβαια τα λεφτά θα πέσουν από τον ουρανό . Δεν υπάρχει πια και η κλασσική ατάκα "να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των τραπεζών" οπότε...

Anonymous said...

θα πέσουν ακριβώς όπως πέφτουν για τις τράπεζες.
Θα πέσουν με φορολογική αναδιανομή και μείωση των εξοπλισμών
Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν οτι το ζήτημα είναι οτι δεν υπάρχουν λεφτά?
Οτι οι κυβερνήσεις κάνουν οτι καλύτερο μπορούν αλλά δεν βρισκουν λεφτά?
Έλεος!
Κουμπάροι, ζαχόπουλος, βατοπέδιο, υποκλοπές ...

Anonymous said...

Άντε σύντροφοι, να κάνουμε την γενιά των 700€, την γενιά των 1500€.
Να μπορούμε να πηγαίνουμε στα σούπερμάρκετ και τα μεγάλα καταστήματα με ψηλά το κεφάλι!

Επιτέλους να γίνει πράξη το όραμα της Αριστεράς.
Για μια γενιά που ορίζεται όχι από τα ιδανικά και τις αξίες της, αλλά από την καταναλωτική της δύναμη.

Κόκκινη Πιπεριά said...

Ανώνυμε Νο3 θεωρείς μικρό πράγμα κάποιος που ζει (λέμε τώρα...) με 700 ευρώ το μήνα, να δει τα εισοδήματά του να αυξάνονται στα 1500; Μάλλον υποτιμάς τις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου και μιλαώ για τροφή, πολιτισμό, για ένδυση, για αξιοπρεπή ζωή.

Μάκης

Ανθέλληνας said...

Η εικοστή (20) πρόταση με μάγεψε, ισως πρέπει να γίνει άμεση, αν είναι δυνατό αυτή την στιγμή που μιλάμε αν όχι αύριο πρωί πρωί, νομιμοποιήση ΟΛΩΝ των μεταναστών που βρίσκονται στην χώρα και όσων θα έρθουν τα επόμενα 5 χρόνια (να σκάσουν οι ρατσιστοέλληνες). Λυπάμαι υπερβολικά που το βλαβερό κόμμα του συνασπισμού καπηλεύεται την φιλολαική πολιτική σαν να είναι πνευματική ιδοκτησία του. Αίσχος

Anonymous said...

...Η εύκολη λύση της μείωσης των εξοπλισμών.
Αφού ως κόμμα δεν μας απασχολεί αν τα σύνορα αύριο φθάσουν στη Λαμία, γιατί όχι;
Αν θέλουμε χρήματα γιατί δεν βάζουμε χαλινάρι στα καλά παιδιά τους μιζαδόρους τους δημόσιους υπάλληλους;
Πόσο μας στοιχίζει το κάθε λαμόγιο εφοριακός ή τελωνειακός με τα "χαρτζηλίκια" των € 500 ημερησίως, ή ο άχρηστος καθηγητής που αναγκάζει τα παιδιά να πάνε και φροντστήριο ή το ασφαλιστικό σύστημα που ενώ το χρυσοπληρώνουν λίγοι το απολαμβάνουν πολλοί και είναι και ανεπαρκές.
Γιατί να μην αρχίσουμε από την κρατική διαφήμιση που δεν έχει κανένα αντικειμενικό λόγο να υπάρξει; Ο κατάλογος είναι ατελείωτος.
Μόνο θετικό σημείο η υιοθέτηση από άλλο ένα πολιτικό κόμμα (έχει προηγηθεί το ΛΑΟΣ) της πρότασης συνδέσμων εφέδρων για την κάλυψη των αασφαλιστικών εισφορών της στρατιωτικής θητείας (της κανονικής, όχι αυτής του Τσίπρα) από το κράτος.Μακάρι να γίνει κάποτε γιατί αποτελεί την μεγαλύτερη αδικία που υφίσταται στην Ελληνική κοινωνία.

Anonymous said...

Η Ιδεολογική σύγκρουση μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς στις μέρες μας, δεν γίνεται στο πεδίο της οικονομίας (κρατικός έλεγχος - ιδιωτική οικονομία), αλλά στο πεδίο στων Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για την κομμουνιστική Αριστερά αυτά ονομάζονται και δικαιώματα των εργαζομένων.

Από την μια η Αριστερά απαιτεί την εδώ και τώρα άμεση ικανοποίηση όλων των ανθρ. δικαιωμάτων όλων των κατοίκων αυτής της γεωγραφικής περιοχής που οι ντόποιοι συνηθίζουν να τον αποκαλούν Ελλάδα.
Επίσης η Αριστερά απαιτεί και την άρση της οποιαδήποτε υποχρέωσης του λαού απέναντι στον εαυτόν του, (στράτευση, τήρηση των νόμων κτλ.).

Άρα λοιπόν για την Αριστερά υπάρχουν μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις για τον λαό.

Από την άλλη μεριά η Δεξιά ναι μεν τάσσεται υπέρ των ανθ. δικαιωμάτων, αλλά στον βαθμό που δεν προσβάλουν τους νόμους οι οποίοι συντηρούν και την κοινωνική συνοχή.

Η Δεξιά έχει κατανοήσει πλήρως πως η ελευθεριότητα του ενός είναι η δυστυχία του άλλου, κάτι που αδυνατεί να κατανοήσει η Αριστερά, κομμουνιστική και μη.

Ευτυχώς που σε παγκόσμια κλίμακα, συμπεριλαμβανουμένης και της Κίνας και Κούβας, επικρατεί σε αυτήν την σύγκρουση η Δεξιά.

Δυστυχώς στην Ελλάδα έχει επικρατήσει η Αριστερά, όπου η αυθαιρεσία και η ελευθεριότητα του ατόμου, έρχεται σε άμεση σύγκρουση με την κοινή ωφέλεια.

Εν ολίγοις στις μέρες μας, η Δεξιά αρχίζει να ταυτίζεται με το συλλογικό συμφέρον, ενώ η Αριστερά με την ικανοποίηση ατομικών και ιδιοτελών απαιτήσεων.

Το οξύμωρο είναι το εξής: Με την κατάρρευση της Σοβ, Ένωσης, ταυτοχρόνως καταρρέει και η Δεξιά εξαιτίας του ότι είχε πάρει έναν αμιγώς αντισοβιετικό χαρακτήρα, αντιθέτως στις μέρες μας με τον κλονισμό του καπιταλισμού κλονίζεται ηθικά η Αριστερά.