μεταναστες

μεταναστες

Monday, February 26, 2018

“Δεν υπάρχει ούριος άνεμος για όποιον δεν ξέρει πού πηγαίνει”

Του Μπάμπη Δρακόπουλου
(Από την απολογία του για παραβίαση του Α.Ν. 509, στο 5μελές Εφετείο, Γενάρης 1973)
Θεμελιώδης στρατηγικός σκοπός του ΚΚΕ εσωτ. είναι η ανατροπή της παρούσας δικτατορικής κυβέρνησης και η αποκατάσταση και διασφάλιση της δημοκρατίας. Γιατί χωρίς τη δημοκρατία δεν είναι δυνατόν να συντελεστεί καμιά πραγματική πρόοδος της χώρας. Γι’ αυτό, όλη μας η δραστηριότητα, πολιτική, οργανωτική, ιδεολογική αυτό το σκοπό υπηρετεί.

Όλες οι κατακτήσεις του λαού είναι αποτέλεσμα της πάλης
Όλες οι πολιτισμένες χώρες, μικρές και μεγάλες, αναπτύχθηκαν με την κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα, με την πάλη των αντίθετων κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, που αποτελεί ισχυρό μοχλό προόδου, που κινεί τον τροχό της ιστορίας. Όλες οι μεγάλες και μικρές δημοκρατικές κατακτήσεις, για τις οποίες υπερηφανεύονται οι δημοκρατικές χώρες και όλες οι κατακτήσεις των εργαζομένων είναι αποτέλεσμα λαϊκών κινητοποιήσεων, οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών αγώνων. Η ίδια η γέννηση του ελεύθερου νεοελληνικού κράτους και η πορεία του προς τη δημοκρατία είναι αποτέλεσμα σκληρών αγώνων κι άπειρων θυσιών. Είναι αποτέλεσμα πολλών «αταξιών». Η Ελληνική Επανάσταση του ’21 ήταν ένα πλήγμα στην έννοια της ησυχίας και της τάξης που είχε εγκαθιδρύσει η Ιερά Συμμαχία στον ευρωπαϊκό χώρο. Ήταν μια μεγάλη αταξία και ένα χωρίς προηγούμενο χάος. Όμως χάρη σ’ αυτήν την αταξία και σ’ αυτό το χάος υπάρχουμε σήμερα σαν ελεύθερο έθνος.
Η αναζήτηση αυτή της ελευθερίας, σ’ όλες τις διαστάσεις, βρήκε την έκφρασή της στη λογοτεχνία μας. Το δημοτικό μας τραγούδι κι έπειτα όλοι οι μεγάλοι ποιητές του Έθνους την ελευθερία και τη δημοκρατία με την πιο πλατιά και ουσιαστική έννοια δόξασαν στο έργο τους. Ποτέ την τυραννία.

Για τη δημοκρατική αναγέννηση της χώρας
Από την πλευρά μας υποστηρίζουμε πως η πολιτική δημοκρατία πρέπει να διευρυνθεί και να επεκταθεί στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, να συνδυασθεί δηλαδή με την οικονομική και κοινωνική δημοκρατία, με την ανεξαρτησία, με την εξασφάλιση των όρων για μια ολόπλευρη ανάπτυξη της χώρας προς όφελος του λαού. Αυτό είναι το αίτημα των καιρών, το αίτημα σήμερα όλων των εργατικών και πραγματικά σοσιαλιστικών δυνάμεων των καπιταλιστικών χωρών της Ευρώπης.
Πρόκειται, για μια βαθειά μεταβολή, για μια επανάσταση δημοκρατικού - αντιμονοπωλιακού - αντιιμπεριαλιστικού χαρακτήρα με κατεύθυνση το σοσιαλισμό που πιστεύουμε πως θα οδηγήσει στη δημοκρατική αναγέννηση της χώρας και θ’ ανοίξει το δρόμο στο σοσιαλισμό. Προϋποθέτει την άνοδο στην εξουσία των αντιμονοπωλιακών δυνάμεων με τη μορφή μιας πλατιάς συμμαχίας της εργατικής τάξης, που είναι η πρωτοπόρα δύναμη αυτής της αλλαγής, με την εργαζόμενη αγροτιά, τη διανόηση και τα άλλα μεσαία στρώματα, ακόμα και με τμήματα της μη μονοπωλιακής αστικής τάξης, δηλαδή τις άλλες κοινωνικές δυνάμεις που έχουν συμφέρον και ενδιαφέρονται γι’ αυτήν.

Κατοχύρωση, διεύρυνση και βάθεμα της δημοκρατίας
Στη δημοκρατία προς την οποία αποβλέπει το πρόγραμμά μας όχι μόνο δεν θα περιοριστούν, αλλά αντίθετα θα επεκταθούν και θα γίνουν πιο ουσιαστικά τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι λαϊκές ελευθερίες. Στην περίοδο της Δημοκρατικής Αναγέννησης θα διατηρηθούν όλες οι δημοκρατικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα που κατάκτησε ο λαός μας μέσα από πολύχρονους αγώνες στη διάρκεια της νεώτερης ιστορίας του. Από την συνοικία, τον Δήμο, την επιχείρηση, το Ίδρυμα, ως την κεντρική εξουσία, σ’ όλους τους τομείς: πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό - και παράλληλα την άσκηση του λαϊκού ελέγχου σ’ όλες τις δημόσιες λειτουργίες. Θα προσπαθήσει, μ’ ένα λόγο, να εξασφαλίσει την έμμεση και άμεση συμμετοχή του λαού στην διεύθυνση της κοινωνίας και του κράτους. Θα αποκλεισθεί κάθε παρέμβαση του κράτους, άμεση είτε έμμεση, στην πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία.
Το κράτος δεν θα έχει επίσημη κρατική φιλοσοφική κοσμοθεωρία. Ακόμη, θα είναι χωρισμένο από τα κόμματα που θα συμμετέχουν στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας.
Γενική τάση θα είναι η μεταβίβαση όλο και περισσότερης εξουσίας προς τα όργανα που βρίσκονται πιο κοντά στο λαό και ελέγχονται πιο άμεσα απ’ αυτόν. Η έννοια της αυτοδιοίκησης, όχι μόνο στο γεωγραφικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο των οικονομικών μονάδων που έχουν περάσει στο δημόσιο τομέα και των συνεταιριστικών, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που με την έγκριση του λαού χαράζει η κεντρική δημοκρατική εξουσία, μετατρέπεται σε μια γενικότερη καθοδηγητική αρχή στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, που η επέκταση της εφαρμογής της συμβαδίζει με τις προόδους και τα βήματα προς τα μπρος που σημειώνονται στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων.

Στο δρόμο του σοσιαλισμού
Αναμφισβήτητα η μεταβολή που θα σημειωθεί με τη Δημοκρατική Αναγέννηση της χώρας ανοίγει το δρόμο για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της που είναι για μας η φυσιολογική συνέχεια, η κατάληξη και η προοπτική της. Ο σοσιαλισμός είναι το σύστημα εκείνο στο οποίο κοινωνικοποιούνται τα βασικά μέσα παραγωγής και διανομής, καταργείται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της δημοκρατίας σε βάθος και τη σταθερή πορεία για την πνευματική και ηθική απελευθέρωση του ανθρώπου.
Ο σοσιαλισμός στη χώρα μας θα είναι ένας Ελληνικός Σοσιαλισμός, βαθειά ριζωμένος στο εθνικό έδαφος. Ο δρόμος γι’ αυτόν δεν θα χαραχτεί μόνο από το ΚΚΕ (αν και εμείς έχουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας γι’ αυτόν), αλλά και από τις άλλες δυνάμεις που προσβλέπουν προς τη σοσιαλιστική αλλαγή, με την πλατειά συμμετοχή των εργαζομένων της χώρας μας. Θα πάρουμε υπόψη μας την πείρα από την ως τώρα οικοδόμηση του σοσιαλισμού, καθώς και των προσπαθειών για ανοίγματα προς το σοσιαλισμό στις διάφορες χώρες, τόσο τη θετική όσο και την αρνητική.
Κάθε βήμα παραπέρα προς την κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, κάθε βήμα προς τη σοσιαλιστική ανάπλαση της κοινωνίας θα συμβαδίζει με τη διεύρυνση και το βάθεμα της πολιτικής και οικονομικής δημοκρατίας. Η οικονομική ανάπτυξη παύει να γίνεται αυτοσκοπός που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, αλλά μέσο για την ευτυχία του ανθρώπου. Ο Σοσιαλιστικός Ανθρωπισμός, θ’ αρχίσει ως η διαδικασία της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τους καταναγκασμούς και τις μεγάλες ιστορικές αλλοτριώσεις, της πνευματικής και ηθικής απολύτρωσης.
Δεν επιδιώκουμε την επιβολή δικτατορίας οποιασδήποτε μορφής. Το καθεστώς στο οποίο αποβλέπει το πρόγραμμά μας είναι ο αντίποδας της δικτατορίας. Είναι ένα γνήσιο δημοκρατικό καθεστώς, όπου η δημοκρατία θα αποκτήσει το αληθινό της νόημα με κατάληξη ένα δημοκρατικό σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο στη διάρκεια του οποίου το κράτος θα γίνει κράτος όλου του εργαζόμενου λαού, όπου ο ίδιος θα ασκεί την εξουσία.

Η πορεία προς τη δημοκρατική αναγέννηση και οι δυνάμεις της αλλαγής στη χώρα μας
Επιδιώκουμε να πραγματοποιήσουμε τους σκοπούς αυτούς όχι με την ένοπλη βία, αλλά με δημοκρατικές μέθοδες, μέσω της ανάπτυξης των λαϊκών αγώνων για συγκεκριμένους πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμών, μέσω της πλατειάς οργάνωσης του λαού, με την κατάκτηση της πλειοψηφίας του λαού στο πρόγραμμα του κόμματος.
Το πρόβλημα όμως είναι αν υπάρχουν οι δυνατότητες σήμερα μιας τέτοιας δημοκρατικής πορείας στη χώρα μας. Δεν πιστεύαμε ανέκαθεν στη δυνατότητα μιας τέτοιας πορείας, αν και η άνοδος στην εξουσία από το δημοκρατικό δρόμο ήταν πάντα ευκταία και επιθυμητή από τους θεμελιωτές της Μαρξιστικής θεωρίας και απ’ τον Λένιν.
Οι αντιδημοκρατικές και μιλιταριστικές τάσεις του σύγχρονου μονοπωλιακού κράτους διογκώνουν τις λαϊκές αντιδράσεις και το μέτωπο των δυνάμεων που ζητάνε αλλαγή πλάι στην εργατική τάξη. Πλαταίνουν έτσι οι πολιτικές δυνάμεις της σοσιαλιστικής αλλαγής. Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν πρόσθετες δυνατότητες στη διεύρυνση και αποτελεσματικότητα του μετώπου των δυνάμεων που παλεύουν με επικεφαλής την εργατική τάξη για μια ριζική αλλαγή του συστήματος, παρά το ότι παράλληλα ορθώνουν νέες δυσκολίες στο δημοκρατικό δρόμο.
Αυτές οι αλλαγές επέβαλαν επίσης την ανανέωση και τον πλουτισμό της Μαρξιστικής θεωρίας και πρακτικής, την υπερνίκηση του δογματισμού και των γραφειοκρατικών παραμορφώσεων, που ζημίωναν πάρα πολύ το διεθνές εργατικό κίνημα στις σοσιαλιστικές χώρες και τα Κομμουνιστικά Κόμματα από την περίοδο του Στάλιν. Όπως επίσης έκαναν αναγκαία την ενίσχυση της δημοκρατικής διάστασης του σοσιαλισμού που είχε παραμορφωθεί, και την αναζήτηση σε κάθε χώρα από την εργατική τάξη και το κόμμα της του δικού της εθνικού δρόμου για το σοσιαλισμό.

Οι κοινωνικές δυνάμεις της αλλαγής
Κύριες κοινωνικές δυνάμεις μιας τέτοιας αναγεννητικής προσπάθειας στη χώρα μας θεωρούμε ότι είναι η εργατική τάξη, με την ευρύτερη έννοια που της δίνουμε σήμερα, οι αγρότες, η διανόηση (σπουδαστές - διανοούμενοι), οι βιοτέχνες και επαγγελματίες, σε συνεργασία με το μικρό και μεσαίο κεφάλαιο, δηλαδή όλα τα μη μονοπωλιακά στρώματα, η καταπληκτική πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας. Αναμφισβήτητα, η συμμαχία των εργαζομένων της πόλης και του χωριού με τους εργαζόμενους του πνεύματος θα αποτελούσε το θεμέλιο αυτής της μεγάλης εθνικής συμμαχίας. Η συμμαχία αυτή με τη μορφή της συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων που εκφράζουν τα συμφέροντα και τη θέληση των στρωμάτων αυτών, θα μπορούσε, αν ανέβαινε στην εξουσία, να αλλάξει την όψη της χώρας και τη ζωή του λαού μας, εφαρμόζοντας ένα τολμηρό πρόγραμμα μιας δημοκρατικής αντιμονοπωλιακής ανάπτυξης.
Αλλά και μέχρι να κερδίσει τη λαϊκή πλειοψηφία, η πολιτική αυτή συνεργασία των αντιμονοπωλιακών δυνάμεων θα μπορούσε να αποσπάσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, να γίνει ένας ισχυρός μοχλός προόδου προς τα μπρος, αλλά και να αποτελέσει ένα ισχυρό φραγμό στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης που θα επιδιώκουν να οδηγήσουν τη χώρα σ’ ένα αντιδημοκρατικό δρόμο.
Η πορεία αυτή δεν αποτελεί ουτοπική κατεύθυνση. Από την πλευρά μας επιθυμούμε το δρόμο και το πρόγραμμα για τη δημοκρατική ανανέωση της χώρας να τον χαράξουμε και να τον επεξεργαστούμε μαζί μ’ όλες τις δυνάμεις που έχουν έναν παραπλήσιο προσανατολισμό. Για μας είναι σημείο των καιρών και ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον το γεγονός ότι κι άλλες δυνάμεις, εκτός της Μαρξιστικής Αριστεράς, ενδιαφέρονται σήμερα για ένα πρόγραμμα πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων με σοσιαλιστική προοπτική.
Οι πιο στέρεες προϋποθέσεις γι’ αυτή τη συνεργασία δημιουργούνται σήμερα με τη σφυρηλάτηση αγωνιστικών δεσμών στη διάρκεια της Αντίστασης. Δημιουργούνται βάσιμες ελπίδες ότι αυτή τη φορά θα βγει αληθινή η μεγαλόπρεπη ευχή και προτροπή που εξέφρασε κάποτε ο Κωστής Παλαμάς για τον τόπο μας σε μια άλλη περίοδο εθνικής ανάτασης, γεμάτης ελπίδες και προσδοκίες: “Να γίνουν αδέλφια τα όνειρα και τα έργα”.
Αποβλέπουμε, πράγματι, σε ένα βαθύ μετασχηματισμό του σημερινού κοινωνικού καθεστώτος και την αντικατάστασή του από ένα δημοκρατικότερο, ορθολογικότερο, δικαιότερο και ανθρωπινότερο καθεστώς, σε μια επανάσταση με την έννοια μιας ποιοτικής αλλαγής του σημερινού στάτους κβο, αλλά επιδιώκουμε η αλλαγή αυτή να γίνει σύμφωνα με τη θέληση του λαού με δημοκρατικά μέσα. Βεβαίως, η επικράτηση αυτού του δημοκρατικού δρόμου προς τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα προϋποθέτε σεβασμό απ’ όλους της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας. Γιατί στην περίπτωση που μια πολιτική ή στρατιωτική ομάδα θα επιχειρούσε να επιβάλλει τη θέλησή της στην πλειοψηφία του λαού με τη βία, όπως γίνεται σήμερα, τότε η αντίσταση στη βία, και αν χρειαστεί η προσφυγή στη βία, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του λαού, κατακυρωμένο στη διεθνή συνείδηση και ακόμα ιερή υποχρέωση για κάθε λαό που θέλει να ζήσει και να δημιουργήσει, που για να εκπληρωθεί προϋποθέτει ανάλογη οργάνωση και προετοιμασία των εργατικών και δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας. Εμείς, πάντως, μένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην επιδίωξη μιας δημοκρατικής πορείας για την επίτευξη των αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα.

Η θέση μας απέναντι στις σοσιαλιστικές χώρες
Η Επανάσταση του Οκτώβρη αποτέλεσε ένα άλμα της ανθρωπότητας προς τα μπρος, το πιο μεγάλο στην Ιστορία της. Ωστόσο, οι δυσμενείς συνθήκες είχαν σαν αποτέλεσμα να παρουσιαστούν σοβαρές δυσκολίες και αντιφάσεις στην ανάπτυξη αυτών των χωρών και δημιούργησαν ευνοϊκό έδαφος για την εμφάνιση και ανάπτυξη αντιδημοκρατικών μεθόδων τόσο στη λειτουργία του κόμματος όσο και στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Πέρα από τα μέτρα που ήταν αναγκαία για την εξουδετέρωση της αντίδρασης και των αντεπαναστατικών στοιχείων, σημειώθηκαν σοβαρές παρεκκλίσεις από τον Μαρξισμό και γραφειοκρατικές παραμορφώσεις από την περίοδο του Στάλιν που δεν δικαιολογούνταν από τις αντικειμενικές εξελίξεις και συνθήκες.
Σήμερα μπαίνουμε σε μια νέα φάση όπου ο σοσιαλισμός, οικοδομούμενος σε κάθε χώρα με βάση τις δικές της ανάγκες και ιδιομορφίες, θα δείξει όλες τις δυνατότητες που κρύβει για να αναπτύξει ταυτοχρόνως τις σύγχρονες παραγωγικές δυνάμεις, το βιοτικό επίπεδο του λαού και τον ηθικοπνευματικό πολιτισμό της χώρας σε νέα ύψη και ταυτόχρονα να προβάλει σ’ όλο της το βάθος τη δημοκρατική του διάσταση και το ανθρώπινο πρόσωπό του. Υλοποίηση μιας τέτοιας κατεύθυνσης στάθηκε ο δρόμος που χάραζε το Κ.Κ. Τσεχοσλοβακίας μ’ επικεφαλής τον Ντούμπτσεκ.

Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις
Η οικονομική θέση της Ελλάδας είναι σήμερα σε πρώτη γραμμή στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Η σύνδεσή της με την ΕΟΚ 10 χρόνια ύστερα από τη συμφωνία σύνδεσης του 1962 προς την οποία αντιταχτήκαμε είναι σήμερα μία πραγματικότητα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι σήμερα η ΕΟΚ είναι όργανο των Ευρωπαϊκών μονοπωλίων και ότι με τη συμφωνία αυτή δεν εξασφαλίστηκαν τα συμφέροντα της χώρας μας. Η τυχόν ανατροπή της σήμερα θα ζημίωνε τα συμφέροντα της χώρας.
Το ΚΚΕ εσωτ. αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες προς ευρύτερες ενότητες και ολοκληρώσεις σαν στοιχείο που πρέπει να οδηγεί όχι στην οργάνωση κλειστών και ανταγωνιστικών περιοχών που κυριαρχούνται από τα μονοπώλια και τις μεγαλύτερες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, αλλά στην όλο και μεγαλύτερη ενότητα και συνεργασία ανάμεσα σε ισότιμα και ανεξάρτητα έθνη προς όφελος των εργαζομένων, προς όφελος των λαών. Αποβλέπει σε μια ενωμένη σοσιαλιστική Ευρώπη.
Είμαστε οπαδοί της αρχής της ειρηνικής συνύπαρξης κρατών με διαφορετικά κοινωνικά συστήματα. Αλλά είμαστε αντίθετοι στην ερμηνεία αυτής της αρχής προς την κατεύθυνση τις αποκρυστάλλωσης του στάτους κβο. Είμαστε αντίθετοι στην ιδέα των ζωνών επιρροής. Σαν έθνος ανήκουμε στον εαυτό μας, και εμείς μόνο καθορίζουμε την τύχη μας.

Παιδεία και πολιτισμός
Αξιόλογη είναι η συμβολή του κόμματός μας και γενικότερα της Μαρξιστικής Αριστεράς και των αριστερών πνευματικών ανθρώπων στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας. Όλοι αυτοί, ο καθένας με τον τρόπο του, εμπνεύστηκαν από τη Μαρξιστική - Λενινιστική θεωρία και από τους μεγάλους κοινωνικούς, πολιτικούς και εθνικούς αγώνες, από το αριστερό λαϊκό κίνημα, που κύριος φορέας τους και οργανωτής τους στάθηκε το Κόμμα μας. Χωρίς την προσφορά των αριστερών πνευματικών ανθρώπων η φιλοσοφία, η παιδεία, η τέχνη θα ήταν στον τόπο μας πολύ φτωχότερες.

Οι βαθύτερες αιτίες της διάσπασης
Η κατάλυση της δημοκρατίας από τα πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και η ανεπάρκεια που έδειξε το Κόμμα μας στην αντιμετώπισή του και στην ορθή αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων που ορθώνονταν στον ελληνικό χώρο αποτέλεσαν έναν καταλύτη που επιτάχυνε την εσωτερική του κρίση. Η βαθύτερο αιτία της διάσπασης, που έγινε το 1968 μέσα στο ΚΚΕ και σε όλο το χώρο της ελληνικής Μαρξιστικής Αριστεράς, βρίσκεται στο γεγονός ότι το κόμμα αυτό με την τότε πολιτική του κατεύθυνση, το θεωρητικό του οπλισμό, τις οργανωτικές του δομές και τη μεθοδολογία του δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στα νέα μεγάλα καθήκοντα και τις τεράστιες απαιτήσεις.
Η αντικειμενική αυτή τάση προσδιόρισε την ιστορική απαίτηση να ανανεωθεί σε βάθος το κόμμα της εργατικής τάξης και όλη η Μαρξιστική Αριστερά στη χώρα μας για να γίνει ικανό να ανταποκριθεί στα νέα του ιστορικά καθήκοντα. Έκφραση της ιστορικής αυτής απαίτησης να υπάρξει ένα ανανεωτικό κίνημα μέσα στο χώρο της Αριστεράς είναι το έργο που έχει αναλάβει το ΚΚΕ εσωτ. μαζί με τις άλλες ανανεωτικές δυνάμεις της Αριστεράς για τη δημιουργία μιας νέας και αποτελεσματικής συλλογικής θέλησης, ενός ζωντανού πολιτικού οργανισμού των εργαζομένων. Η προσωνυμία Εσωτερικό που πηγαία και αυθόρμητα μετά τη διάσπαση δόθηκε στο Κόμμα μας από τους κομμουνιστές, τους αριστερούς, τους εργαζόμενους της χώρας μας, αλλά γενικότερα την κοινή γνώμη, είναι ενδεικτική του τι αντιπροσωπεύει και για τα βασικά χαρακτηριστικά του.
Με την ελεύθερη διακίνηση και διαπάλη των ιδεών, κάθετα (από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα) και οριζόντια μέσα στο Κόμμα και με την παραδοχή της πολυμορφίας των απόψεων, όπως επίσης με την αρχή της υποχρεωτικότητας για όλους των δημοκρατικά παρμένων αποφάσεων. Στηρίζεται σε μια σύγχρονη αντίληψη του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού που κατά τον Γκράμσι αναζητάει στην ενότητα στη διαφορά και στην ποικιλομορφία και στις αντιθέσεις των απόψεων το κοινό που τις ενώνει. Ο Δημοκρατικός Συγκεντρωτισμός είναι για μας όχι μια στατική αλλά εξελισσόμενη έννοια, που σήμερα απαιτεί να ενισχυθεί η δημοκρατική του διάσταση. Ακόμα, η ενότητα και η λειτουργία του Κόμματός μας στηρίζεται σε μια συνεχή πάλη κατά των γραφειοκρατικών τάσεων και στον ουσιαστικό έλεγχο όχι μόνο από τα πάνω αλλά κι από τα κάτω. Στην ανάδειξη της ηγεσίας από τη βάση του Κόμματος.
Υπερνικήσαμε από καιρό την παλιά αντίληψη για τον καθοδηγητικό ρόλο του Κόμματος σε μια συμμαχία αριστερών και δημοκρατικών δυνάμεων και γενικότερα στις σχέσεις του με τα άλλα συναλλαζόμενα κόμματα και ομάδες. Ο καθοδηγητικός ρόλος του Κόμματος δεν είναι για μας ούτε δοσμένος, ούτε επιβάλλεται. Αποβλέπουμε σε μια πρωτοποριακή συμβολή που είναι μια ευγενική επιδίωξη που απορρέει από τον ιστορικό ρόλο της εργατικής τάξης, στη σοσιαλιστική ανάπλαση της κοινωνίας. Προσπαθούμε όμως να την εκπληρώσουμε μόνο με τις ορθές προτάσεις μας και με τη δράση μας στις πρώτες γραμμές του εργατικού και δημοκρατικού κινήματος.
Το Κόμμα μας, το ΚΚΕ εσωτ. παραμένοντας πάντα κόμμα της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων δεν ξεχνά τα νέα στρώματα που μπαίνουν σήμερα στο χώρο της εργατικής τάξης, συμπλέκονται με το βιομηχανικό πυρήνα του και τον περιβάλλουν, τα στρώματα της σπουδάζουσας νεολαίας και των διανοουμένων.

Μόνο μια τέτοια δράση μπορεί να αξιοποιήσει τις αντιθέσεις του δικτατορικού καθεστώτος, όλες τις ευνοϊκές εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και θα διαμορφώνονται κάθε φορά στην πορεία του αγώνα. Μόνο μια τέτοια συνειδητή και σκόπιμη δράση μπορεί να αξιοποιήσει τον ούριο άνεμο της ιστορίας για να οδηγήσει το καράβι της χώρας μας στο ποθητό λιμάνι της δημοκρατίας. Γιατί όπως λέγει και ο Σενέκας: “Δεν υπάρχει ούριος άνεμος για όποιον δεν ξέρει πού πηγαίνει”.

Πηγή: Αναγνώσεις (Κυριακάτικη Αυγή)

Wednesday, December 6, 2017

Σύγχρονες Βαβέλ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια μελέτης του μεταναστευτικού φαινομένου σε παγκόσμια κλίμακα και κατ’ εξοχήν στην Ελλάδα. Είναι το επιστέγασμα μιας μακρόχρονης έρευνας στην αθηναϊκή γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα, στα πλαίσια διδακτορικής εργασίας του συγγραφέα.
… Ο καπιταλισμός και η αποικιοκρατία αποδιάρθρωσαν παγιωμένες ισορροπίες του ανθρώπινου βίου, πυροδοτώντας τις μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών στην ιστορία. Έτσι, το μεταναστευτικό τείνει να αναδειχθεί σε υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα του 21ου αιώνα, καθώς συμπυκνώνει όλες τις παγκόσμιες αντιθέσεις – γεωπολιτικές, πολιτιστικές, οικονομικές, οικολογικές και δημογραφικές.
… Η παγκοσμιοποίηση, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι και οι κοινωνίες τους μπορούν να λειτουργήσουν ως αεικίνητα εμπορεύματα, αποθέωσε αυτή τη ρευστότητα, ως το προανάκρουσμα μιας υπερεθνικής, πολυπολιτισμικής παγκόσμιας κοινωνίας. Και φυσικά, θα συμβεί το αντίθετο, και η Ευρώπη θα μεταβληθεί σε θέατρο σφοδρών διαπολιτισμικών συγκρούσεων, που με την σειρά τους παράγουν έναν σοβινιστικό σπασμό. Η ίδια η παγκοσμιοποίηση, οδηγώντας εκτός ελέγχου φαινόμενα όπως η μετανάστευση, προετοιμάζει την «Ευρώπη-φρούριο» που σήμερα καταγγέλλει.
… Και αν, στη Δύση, η νέα μεγάλη μετακίνηση των λαών αποτελεί εν μέρει τη νέμεση της αποικιοκρατικής ύβρεως, η αποικιοκρατούμενη Ελλάδα βρίσκεται στη δεινότερη θέση, όντας στο σύνορο των κόσμων που συγκρούονται.
… Εξάλλου, υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν μια τέτοια εξέλιξη. Στην Ανατολή, το νεο-οθωμανικό καθεστώς της γείτονος επιθυμεί να ανασυστήσει έναν αυτοκρατορικό δεσποτισμό και μεθοδεύει τη μεταβολή της πολιτιστικής και εθνολογικής σύνθεσης στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Στη Δύση, τόσο η φιλελεύθερη Μέρκελ όσο και ο αντιφιλελεύθερος Ορμπάν θέλουν να μεταβάλουν την Ελλάδα σε μεθόριο ελέγχου και hot spot, όπου θα φιλτράρονται τα μεταναστευτικά ρεύματα.
… Στη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα, αναδείχτηκαν in vivo αυτοί οι μηχανισμοί: η ανεξέλεγκτη μετανάστευση πολιτισμικά μη αφομοιώσιμων πληθυσμών οδήγησε σε μια γενικευμένη «σύγκρουση πολιτισμών» και έδωσε τη δυνατότητα να ριζώσει –σε τμήματα του ελληνικού πληθυσμού– το ναζιστικό φαινόμενο.
… Μόνη διέξοδος απέναντι στο δίλημμα: ψευδο-πολυπολιτισμική αποσύνθεση ή ναζιστική σύσπαση, η αριστοτελική «μεσότητα» της απόρριψης της λογικής των no-border με παράλληλη αποδοχή και ένταξη πληθυσμών πολιτισμικά συμβατών με τους Έλληνες, σε αριθμούς και μεγέθη που αποκλείουν τη δημιουργία γκέτο.

Ο Γιώργος Ρακκάς γεννήθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, και το Φθινόπωρο του 2017 έλαβε το διδακτορικό του στην Κοινωνιολογία.
Είναι μέλος της Κίνησης Πολιτών Άρδην, αρθρογραφεί και μεταφράζει για τα έντυπα Άρδην, Ρήξη και Νέος Λόγιος Ερμής, καθώς και για ενημερωτικά portal του διαδικτύου.
Συμμετείχε ενεργά σε κινητοποιήσεις και κινήματα της τελευταίας 20ετίας. Έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης (2014-2016), ως επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Θεσσαλονίκη, Ούτε φυγή – Ούτε υποταγή».
Σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος. Από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις, κυκλοφορεί και το πρώτο του βιβλίο, Οικόπεδο και Αποικία: Η Ελλάδα στο τέλος της μεταπολίτευσης (2014).

Friday, December 1, 2017

Η τραγωδία των κοινών

Του Γιώργου Ρακκά

Η Ελλάδα διατηρεί μιαν ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που χτύπησε η παγκόσμια και μετέπειτα ευρωπαϊκή κρίση: Ενώ σε εκείνες η κατάρρευση ξεκίνησε από τους ιδιώτες, τράπεζες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με τα δημόσια οικονομικά και γονατίζουν σε δεύτερο χρόνο, από τις πανάκριβες διασώσεις που θα κληθούν να καταβάλουν για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα κυκλώματα της ελεύθερης οικονομίας, στην δική μας την περίπτωση συνέβη το αντίστροφο: Ήταν η κατάρρευση των οικονομικών του δημοσίων, που πυροδότησε την χιονοστιβάδα των προγραμμάτων λιτότητας, η οποία στην συνέχεια θα σαρώσει την μικρή και μεσαία ιδιοκτησία, που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, και την βάση ενός ιδιαιτέρως αποκεντρωμένου ιδιωτικού τομέα.

Η κατάρρευση των ελληνικών δημοσιονομικών δεν αποτελεί, όμως, ένα γεγονός που περιορίζεται στην οικονομική σφαίρα, αλλά πολύ βαθύτερες ρίζες: Εξ άλλου, η ελληνική κοινωνία είναι μια βαθύτατα πολιτική κοινωνία, και είναι τα «κοινά» της, το κράτος, η κυβέρνηση, ο δημόσιός της χώρος, που διαμορφώνουν το κλίμα της οικονομίας και τις κατευθύνσεις της, όχι το αντίστροφο. Υπό αυτήν την έννοια, η δημοσιονομική κατάρρευση, δηλαδή η αστοχία των δημόσιων οικονομικών, δεν είναι παρά αντανάκλαση της απίστευτης παρακμής στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική δημόσια σφαίρα.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ‘ειδικός’ για να διαγνώσει αυτήν την παρακμή στις πολλαπλές εκφράσεις με τις οποίες εμφανίζεται πλέον στην επικαιρότητά μας:

Με αφορμή την πολύνεκρη καταστροφή της Μάνδρας Αττικής, κυκλοφόρησαν κάποια άρθρα και φωτογραφίες στο διαδίκτυο που περιέγραφαν πόσο διαφορετική θα ήταν η Αθήνα, αν είχε χτιστεί πέριξ και όχι πάνω από τα πολυάριθμα ρέματά της. Ωστόσο η κρατική και τοπικο-αυτοδιοικητική πολιτική, που σε ό,τι αφορά στις καταπατήσεις είναι πάντοτε συντονισμένη, υπέρμετρα αποτελεσματική, δίνοντας έτσι και στην κοινωνία το καλό της παράδειγμα, μετέβαλε το αριστούργημα σε τερατούργημα. Το κύριο επιχείρημα όλων των τότε κυβερνήσεων ήταν ότι ο ελληνικός εν πολλοίς κατασκευαστικός καπιταλισμός χρειαζόταν κρατική προστασία και ενίσχυση. Η βιώσιμη, δηλαδή, Αθήνα, ενταφιάστηκε στον βωμό της «ανάπτυξης» η οποία σήμερα, καθώς οι χείμαρροι σάρωσαν μια ολόκληρη πολιτεία, αποδεικνύεται εντελώς χιμαιρική. Ακόμα και από την σκοπιά του οικονομισμού να εξετάζει κανείς το ζήτημα, η διαφορά είναι μεταξύ ενός τεράστιου οικολογικού κόστους δεκάδων εκατομμυρίων, ίσως και εκατοντάδων, γιατί αυτό το τσιμεντένιο τέρας αποδεικνύεται εξόχως ευάλωτο σε απότομες κλιματικές μεταβολές, την ίδια στιγμή που καταπίνει αχόρταγα πόρους για την συντήρηση, την ψύξη, ή την θέρμανσή του, την κυκλοφορία μέσα σε αυτό κ.ο.κ., και μιας χαμένης ευκαιρίας δισεκατομμυρίων καθώς η Αθήνα με τα ρέματα, την πρότερη αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία και τις αρχαιότητές της θα ήταν μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν το κράτος, όμως, ως η πιο χαρακτηριστική έκφραση του συλλογικού μας εαυτού που αναποδογύρισε αυτό το σενάριο, γιατί εδώ δεν ισχύει η περίφημη ρήση του Σαρτρ, αλλά το αντίστροφο: Στην Ελλάδα, η κόλαση είμαστε εμείς.

Η τραγωδία των κοινών δεν έχει όμως μόνο αυτήν την έκφραση: Αξίζει να αναρωτηθούμε για τους σκοπούς της χτεσινής διαμάχης στο κοινοβούλιο. Ο Καμμένος υπό τις ευλογίες των πατρόνων του, Αμερικάνων, έσπευσε να συμβάλει με πολεμικό υλικό στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει η Σαουδική Αραβία στην Υεμένη. Κοινοβουλευτικά όμως ελέγχθηκε καθώς αθέμιτα πριμοδοτούσε την μεσολάβηση του γνωστού μεσάζοντα στην αγοραπωλησία. Το γεγονός, δηλαδή, ότι τα πωληθέντα εξόπλισαν την σκοταδιστική μοναρχία για να συνεχίσει να διαπράττει εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας θεωρήθηκε από όλους ως «business as usual» –το ομολόγησε εξάλλου κάποιος κυβερνητικός εγκάθετος ονόματι Ζαχαριάδης. Το ελληνικό κοινοβούλιο, δηλαδή, και ιδίως ο πρωθυπουργός, οι λοιποί υπουργοί, σύσσωμοι οι βουλευτές της συμπολίτευσης δεν διερωτούνται πια για τον σκοπό των αποφάσεων και των πράξεών τους, παρά μόνο για την διαδικασία –θυμίζοντας αυτό που η Χάνα Άρεντ κατήγγειλε ως ‘μπαναλιτέ του κακού’ στην πρωσική γραφειοκρατική ρουτίνα που λειτουργούσε στους μηχανισμούς εξόντωσης στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Υπάρχουν και άλλα περιστατικά, καθώς ο Νοέμβρης υπήρξε όντως πυκνός τεκμηρίων αποσύνθεσης: Το πως γιορτάστηκε φέτος μια δημόσια επέτειος, η κυριότερη της μεταπολίτευσης από «κινήματα» τα οποία υποτίθεται μάχονται για την αυτοδιεύθυνση της κοινωνίας, και στέκονται ενάντια σε αυτό το κράτος που το τάχα το καταγγέλλουν ότι αποτελεί σε αυτόν εδώ τον τόπο «άρνηση της ζωής». Αυτό είναι απολύτως σωστό βέβαια, μόνο που τα ίδια αυτά τα «κινήματα» λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, ως μικρό κράτος, είναι εικόνα και ομοίωση της καταστροφικότητάς του ή καλύτερα, συμπλήρωμά του καθώς το μακρύ τους χέρι φτάνει όπου δεν φτάνει εκείνο: Στο εξεγερσιακό κομμάτι της νεολαίας, στους χώρους της αμφισβήτησης, στα πεδία της κριτικής σκέψης. Πως φαίνεται αυτό; Μα από την κατασταλτική βία που εξαπολύουν απέναντι στην ίδια την κοινωνία, σπάζοντας κρεοπωλεία, καταλαμβάνοντας το Πολυτεχνείο προς ιδιοποίηση στις μέρες της επετείου, δέρνοντας όποια ή όποιον έχει την ατυχία να φαίνεται στα μάτια τους ως παρέκκλιση, ακόμα κι αν αυτή είναι απλώς φυσιογνωμική ή ενδυματολογική. Στην στοχοποίηση του ίδιου του καθημερινού ανθρώπου, στο ότι ποινικοποιούν τα λαϊκά και πατριωτικά κομμάτια της ιδεολογίας του –και όχι τα καταναλωτικά, ή εκείνα της παγκόσμιας single thought.

Ιδού, λοιπόν, ορισμένα θραύσματα από την συλλογική μας παρακμή. Ναι, υπάρχει ένα λεπτό νήμα που συνδέει όλα αυτά, κι αυτό είναι το γεγονός πως η Ελλάδα της εποχής μας ζει την τραγωδία των κοινών. Ας κοιτάξουμε γύρω μας· απ’ άκρη σ’ άκρη, σ’ όλη τη χώρα, δεν υπάρχει έκφραση του δημοσίου, υποδομή, έκταση, πόροι, αλλά ακόμα και άυλα δημόσια αγαθά, ιδέες, αξίες, οράματα, κληρονομιές που να μην είναι δυνάμει και άμεσα προς υφαρπαγή, καταστροφή, απαξίωση, ανάλωση ή διασυρμό. Η δημοσιονομική κρίση της χώρας δεν είναι τίποτα περισσότερο πέρα από την ποσοστικοποίηση, την έκφραση αυτής της τραγωδίας σε αριθμούς. Ό,τι και να λέει το εγχώριο πολιτικό σύστημα, ενδοκοινοβουλευτικό ή εξωκοινοβουλευτικό, καθώς και οι μηχανισμοί της ξένης επιτροπείας, αν δεν την αντιμετωπίσουμε, προκοπή σε αυτόν τον τόπο δεν πρόκειται να δούμε.

Sunday, September 17, 2017

Το τέλος της αρχής

Του Μάνου Ματσαγγάνη

Οι προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη του επόμενου ηγέτη της κεντροαριστεράς έχουν αναθερμάνει το ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν σε έναν χώρο που μέχρι πρόσφατα φαινόταν να είναι σε κώμα. Ιδίως όσων πολιτών – και είναι πολλοί – απορρίπτουν τη σημερινή κυβέρνηση για τη διαχειριστική μετριότητα και τη διχαστική ρητορική (και πρακτική) της, χωρίς να αναγνωρίζονται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας (η κυβέρνηση του οποίου, ας μην ξεχνάμε, χρεωκόπησε τη χώρα, επιδιδόμενη σε ένα όργιο σπατάλης που εκτόξευσε το έλλειμμα του προϋπολογισμού από 6,7% του ΑΕΠ το 2007 σε 15,1% το 2009). Ευλόγως λοιπόν η διαφαινόμενη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς έχει αναπτερώσει τις ελπίδες όσων είχαν υποστηρίξει εγκαίρως την ενότητα και ανανέωση του χώρου (στόχος, θυμίζω, της «Πρωτοβουλίας των ‘58» το μακρινό 2013).

Ο «ενδιάμεσος χώρος» πλήρωσε τα σπασμένα της βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας. Εν μέρει δικαίως. Το ΠΑΣΟΚ – ιδίως της προ Σημίτη εποχής – συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση της πεποίθησης ότι για να γίνει πλουσιότερος ένας λαός αρκεί να εκλέξει μια αρκούντως κιμπάρικη κυβέρνηση. Ανεξαρτήτως του εάν η οικονομία της λειτουργεί, εάν οι επιχειρήσεις της παράγουν αγαθά και υπηρεσίες καλής ποιότητας σε συμφέρουσες τιμές, ώστε να θέλουν αρκετοί καταναλωτές (από την Ελλάδα και κυρίως το εξωτερικό) να τα αγοράσουν. Και ανεξαρτήτως του εάν τα σχολεία λειτουργούν, ή εάν τα πανεπιστήμια μορφώνουν ανθρώπους ικανούς να σταθούν στην σύγχρονη εποχή. Πρόκειται για ένα είδος μαζικής παράκρουσης, η οποία δύσκολα θα μπορούσε να επικρατήσει σε ένα έθνος λιγότερο πεισμένο για τη φυλετική ανωτερότητά του, πεδίο στο οποίο το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα διακρίθηκε ιδιαιτέρως.

Αλλά φυσικά δεν φταίει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Εάν η κυβέρνηση ΓΑΠ μπορεί να κατηγορηθεί για τα αργά ανακλαστικά και τις σπασμωδικές αντιδράσεις της, η ευθύνη για τη χρεωκοπία βαραίνει την κυβέρνηση Καραμανλή. Κάθε άλλο παρά αθώα είναι και η αριστερά, παρότι δεν είχε κυβερνήσει (μέχρι το 2015): σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση, κάθε χρόνο καταψήφιζε τελετουργικά τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης ως «αντιλαϊκό και αντιαναπτυξιακό», ζητώντας λιγότερους φόρους και περισσότερες δαπάνες (δηλ. ακόμη μεγαλύτερα ελλείμματα). Όσο για την «ευγενή μας τύφλωσι», αυτή απλώνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Κάποιοι αναγνώστες ίσως σκέφτονται: «Παλιά είναι αυτά. Τώρα τι κάνουμε.» Να με συμπαθάνε, μα κάνουν λάθος. Η περιθωριοποίηση της κεντροαριστεράς (σε όλες της τις εκδοχές) τα χρόνια της κρίσης βασίστηκε στην αποσιώπηση του τι πραγματικά συνέβη. Μια εναλλακτική πραγματικότητα εδραιώθηκε, όπου την κρίση την έφερε το Μνημόνιο και όχι το αντίθετο, και όπου για τα προβλήματά μας δεν φταίει ούτε ο Καραμανλής (ο οποίος παραμένει «κεφάλαιο για τη χώρα»), ούτε ο Χατζηγάκης με τις παράνομες αγροτικές αποζημιώσεις, ούτε ο Παυλόπουλος με τους αθρόους διορισμούς συμβασιούχων και τις αντισυνταγματικές μονιμοποιήσεις ημετέρων, αλλά ο Παπακωνσταντίνου και ο Γεωργίου. Όλα αυτά θέλουν να τα ξεχάσουμε τόσο οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι (η καραμανλική δεξιά), όσο και οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (που έριξαν την προηγούμενη κυβέρνηση για να κάνουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον υπουργό εσωτερικών του Καραμανλή). Κοινός στόχος τους: η κατασυκοφάντηση της κεντροαριστεράς ως εθνικού μειοδότη. Για αυτό πρέπει να τα θυμόμαστε.

«ΟΚ. Και τώρα τι κάνουμε;» Είναι προφανές τι πρέπει να κάνουμε όσοι από εμάς αναγνωριζόμαστε στον ενδιάμεσο χώρο: ό,τι περνά από το χέρι του καθενός ώστε να γίνει η εκλογή του Νοεμβρίου απαρχή για την ανάκαμψή του. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει κυρίως δύο πράγματα: υψηλού επιπέδου επιχειρηματολογία εκ μέρους των υποψηφίων, και στη συνέχεια μαζική συμμετοχή στις κάλπες εκ μέρους των πολιτών.

Το πώς θα επιχειρήσουν να ανακόψουν την ανάκαμψη του ενδιάμεσου χώρου οι αντίπαλοί του, φαίνεται ήδη: διαβάλλοντας την κεντροαριστερά ως «δεκανίκι της ΝΔ». Αμφίβολο εάν θα τα καταφέρουν. Όχι μόνο επειδή δεκανίκι του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι υπερ-συντηρητικοί ακραίοι εθνικιστές των ΑΝΕΛ (με τον πρόεδρό τους και τον πρωθυπουργό να συνδέονται με φανερή «χημεία»), κόντρα σε ό,τι θα υπαγόρευε η λογική της πολιτικής γεωγραφίας που τώρα επικαλούνται. Αλλά επειδή τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να πορεύονται με αυτονομία, προτάσσοντας κάθε φορά τη μια ή την άλλη προτεραιότητα, κρίνοντας εάν προέχει η κανονικότητα της πολιτικής γεωγραφίας ή αντίθετα κάποιος εθνικός στόχος (π.χ. η υπεράσπιση του κράτους δικαίου). Αυτό εξ άλλου δεν έκανε ο ενιαίος Συνασπισμός, με το ΚΚΕ του Χαρίλαου Φλωράκη μέσα, επιλέγοντας το 1989 να οδηγήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο συμμαχώντας με τη ΝΔ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη;

Ο εθνικός στόχος σήμερα είναι η επαναφορά της χώρας στην ομαλότητα: επιστροφή στην Ευρώπη, υπεράσπιση του κράτους δικαίου, αποκατάσταση της σταθερότητας (χωρίς την οποία δεν μπορεί να βγει η οικονομία από την κρίση), απομόνωση των θιασωτών της «ανελεύθερης δημοκρατίας» τύπου Ουγγαρίας ή Βενεζουέλας (κάποιοι εκ των οποίων κατέχουν υψηλά κυβερνητικά πόστα). Με το βλέμμα στο στόχο αυτό θα πολιτευθεί ο ηγέτης της κεντροαριστεράς που θα αναδειχθεί από τις προκριματικές εκλογές του Νοεμβρίου. Γνωρίζοντας ότι η επίτευξή του προϋποθέτει τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την αποφασιστική απόρριψη της εναλλακτικής πραγματικότητας που τον έφερε στην εξουσία. Το ότι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είναι επίσης προϋπόθεση για την ανάκαμψη της κεντροαριστεράς θα διευκολύνει τις επιλογές του, αφού ευθυγραμμίζει το στενό συμφέρον της παράταξης με το ευρύτερο συμφέρον του τόπου.

Είδα πρόσφατα την «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν, οπότε ας μου συγχωρέσουν οι αναγνώστες την κάπως βαρύγδουπη κατάληξη. Αλλά σκέφτομαι ότι με λίγη τύχη, στη φάση στην οποία θα βρισκόμαστε μετά τον Νοέμβριο θα ταιριάζουν τα λόγια του Γουίνστον Τσώρτσιλ μετά τη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Δεν θα είναι το τέλος της ελληνικής κρίσης. Δεν θα είναι καν η αρχή του τέλους. Αλλά θα είναι, ίσως, το τέλος της αρχής.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Monday, August 28, 2017

Ανιστόρητοι και φανατικοί οι αντικομμουνιστές

Σοσιαλισμός ναι, Κατοχή όχι!, αφίσα που κυκλοφόρησε στην Πράγα
μετά την εισβολή των δυνάμεων του Συμφώνου της Βαρσοβίας
Του Σταύρου Κοντονή

Το πρόσφατο συνέδριο στην Εσθονία ανέδειξε τελικά την περιθωριοποίηση εκείνων των δυνάμεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι οποίες επιθυμούν να ανοίξουν με ρεβανσιστική διάθεση έναν νέο κύκλο αντικομμουνιστικών και αντιμαρξιστικών ιδεολογικών αφηγήσεων. Και αυτό προκύπτει ευθέως, όχι μόνο από τη μειωμένη συμμετοχή υπουργών της Ε.Ε., αλλά κυρίως από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ακόμη και στο εσωτερικό της φιλοξενούσας χώρας.

Νεοσυντηρητικές, κεντροδεξιές αλλά και ακροδεξιές δυνάμεις επιδιώκουν να ταυτίσουν τον ναζισμό/φασισμό με την κομμουνιστική ιδεολογία και τα χειραφετητικά κινήματα της Αριστεράς σε όλο τον 20ό αιώνα, τον αγώνα των εργαζομένων και των απλών ανθρώπων του λαού για δημοκρατία, κοινωνική αναδιανομή και για έναν σοσιαλισμό ελεύθερο και δημοκρατικό. Προσπαθούν να προκαλέσουν ιστορική απελπισία και αίσθημα ματαιότητας, να ταυτίσουν την πάλη για την πρόοδο της ανθρωπότητας και την κοινωνική δικαιοσύνη κατά του απάνθρωπου καπιταλιστικού συστήματος με τα μοναδικά στην Ιστορία εγκλήματα των ναζί σε βάρος των Εβραίων, των κομμουνιστών, των δημοκρατών, σε βάρος λαών ολόκληρων με γενοκτονικό τρόπο.

Είναι ενδιαφέρον ότι αυτός ο ιστορικός αναθεωρητισμός, ο οποίος δίνει πανευρωπαϊκά ένα σωρό ελαφρυντικά στους δωσίλογους και τους συνεργάτες των ναζί, εκφέρεται ειδικά στην Ελλάδα από τη Νέα Δημοκρατία και άλλα συντηρητικά και νεοφιλελεύθερα κόμματα, όπως και από επιφανή στελέχη της εγχώριας Σοσιαλδημοκρατίας. Σε μια χώρα δηλαδή όπου το αυταρχικό μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς και η συνέχειά του, η επτάχρονη δικτατορία, δεν στήθηκαν από τους «οπαδούς του κομμουνισμού», αλλά αντίθετα από τους οπαδούς του πιο ξέφρενου ψυχροπολεμικού αντικομμουνισμού, που ακριβώς επικαλούνταν τον νεφελώδη «κομμουνιστικό κίνδυνο» για να οργανώσουν στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους αριστερούς και δημοκρατικούς πολίτες, αναμορφωτήρια, συνεχές κυνηγητό στην Αριστερά, ξερονήσια και καθεστώς διαρκών αποκλεισμών και διακρίσεων.

Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο γνώρισε έναν αντικομμουνιστικό ανάπηρο κοινοβουλευτισμό και μια στυγνή αντικομμουνιστική δικτατορία. Αυτά τα θυμάται, άραγε, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων συντηρητικών και νεοφιλελεύθερων κομμάτων; Ή μήπως έχουν γυρίσει σε έναν αντικομμουνισμό, τον οποίο ακόμη και οι πρώην ηγέτες της Ν.Δ. είχαν εξοβελίσει από τον πολιτικό λόγο της συντηρητικής παράταξης μετά το 1974;

Οι σημαιοφόροι ενός όψιμου αντικομμουνισμού δείχνουν υποκριτικά να αγνοούν το γνωστό τοις πάσι, ότι ο χώρος της κομμουνιστικής και ευρύτερης μαρξιστικής Αριστεράς ποτέ, εδώ και δεκαετίες τουλάχιστον, δεν μονοπωλήθηκε από φιλοσταλινικές πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις. Αντίθετα, υπήρξαν και υπάρχουν και άλλες παραδόσεις και ρεύματα, όπως το ευρωκομμουνιστικό, το διεθνιστικό κομμουνιστικό, τάσεις αριστερές και ριζοσπαστικές στο παγκόσμιο σοσιαλιστικό ρεύμα.

Το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρώπη, το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ήδη από τη δεκαετία του 1950 είχε σταματήσει να είναι σταλινικό και πάντοτε ασκούσε κριτική στα καθεστώτα του «Υπαρκτού Σοσιαλισμού». Το ίδιο συνέβη στην Ελλάδα από το 1968 με τη δημιουργία του ΚΚΕ Εσωτερικού.

Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν οι φίλοι μας στην Ανατολική Ευρώπη, και αν το γνωρίζουν καλό είναι να μην το αποσιωπούν, ότι στη Δυτική Ευρώπη τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου τα κόμματα της ανανεωτικής κομμουνιστικής Αριστεράς άσκησαν αταλάντευτη κριτική στο ΚΚΣΕ για τις φρικαλεότητες που γεννούσε το αυταρχικό και αντιδημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης που λειτούργησε στη Σοβιετική Ενωση.

Ηταν τα ΚΚ της Δύσης αυτά που με λαϊκές κινητοποιήσεις και ψηφίσματα διαμαρτύρονταν για τις σοβιετικές επεμβάσεις στην Τσεχοσλοβακία και στο Αφγανιστάν, για τη δικτατορία του Γιαρουζέλσκι, για τη σφαγή στην Τιενανμέν. Οι κομμουνιστές της ανανέωσης και όχι η Δεξιά. Οι κομμουνιστές της ανανέωσης ήταν αυτοί που δεν δίστασαν να έλθουν σε σύγκρουση με τη Μόσχα και να προβάλουν το αίτημα του σοσιαλισμού με ελευθερία, δημοκρατία και ανθρώπινο πρόσωπο, που γεννήθηκε το 1968 στην Πράγα από τον λαό της Τσεχοσλοβακίας και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σήμερα, λοιπόν, πάει πολύ να μας κατηγορεί η Δεξιά για σταλινισμό. Αποτελεί προσβολή της ιστορικής μνήμης του πρόσφατου παρελθόντος αλλά και του παρόντος της ανανεωτικής ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Αυτά δεν τα αναφέρω εξισορροπητικά στον σύγχρονο αντικομμουνισμό και στους φορείς του. Ο καθένας έχει τη διαδρομή του, πολύ περισσότερο είναι γνωστές οι διαδρομές των πολιτικών φορέων που υπηρετήσαμε. Τα τονίζω για να δείξω πόσο ανιστόρητες και φθηνές είναι οι αντικομμουνιστικές αιτιάσεις και αφηγήσεις της δεξιάς αντιπολίτευσης, οι οποίες εσχάτως ταυτίζουν ακόμη και το «Κεφάλαιο» του Μαρξ με το «Ο Αγών μου» του Χίτλερ. Αυτές οι ακρότητες αποδεικνύουν ότι οι δυνάμεις αυτές εμφορούνται από έναν ιδεολογικό φανατισμό και μια αδιαλλαξία, που μόνο κακό στη χώρα και στη Δημοκρατία μπορούν να προκαλέσουν.

Για την Ανανεωτική Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ ισχύουν πάντα τα λόγια του Νίκου Πουλαντζά: «Ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει». Οπως το ’68, έτσι και σήμερα.

* Ο κ. Σταύρος Κοντονής είναι υπουργός Δικαιοσύνης.
Πηγή: Η Καθημερινή

Thursday, July 6, 2017

Η Παρούσα Κατάσταση ~ Προεδρικές 2018 ~ Η Παράταξη του ΟΧΙ

Τα πιό κάτω είναι η σύγκλιση αντιλήψεων και αξιολογήσεων του πολιτικού κύκλου που δραστηριοποιείται μέσα και γύρω από την Φιλική Εταιρεία και τις άλλες ομάδες που βρίσκονται κοντά μας, αλλά φαίνεται να είναι και η σύγκλιση του ευρύτερου κύκλου αυτόνομων ατόμων και ομάδων εντός της Παράταξης του ΟΧΙ με τα οποία συνδεόμαστε - με διάφορους βαθμούς συγγένειας - είτε ιδεολογικά, είτε με κατά καιρούς συνεργασίες και σύμπλευση γύρω από τα πιο καυτά θέματα της Παράταξης. Αυτή η ευρύτερη σύγκλιση απόψεων δεν είναι απόλυτη, υφίσταται σε διάφορους βαθμούς ταύτισης από μικρή ως μεγάλη. Αλλά στους κύριους άξονες αυτές οι απόψεις είναι σίγουρα αρκετά διαδεδομένες και διάσπαρτες σε όλα τα μέτωπα και κλάδους της Παράταξης, ακόμα και μέσα σε κάποιους από τους πυρήνες των αυστηρά κομματικών χώρων. Εδώ αναφερόμαστε σε άτομα που:
• δραστηριοποιούνται πολιτικά εντός της Παράταξης,
• βρίσκονται κυρίως εκτός (αλλά και κάποια εντός) των πέντε κομμάτων που μετέχουν της Παράταξης,
• κατέχουν ανεπίσημες θέσεις-κλειδιά από τις οποίες επηρεάζουν τους χώρους της Παράταξης, ιδίως εκεί όπου δεν έχουν μεγάλη ή καθοριστική επίδραση τα κόμματα (δηλ. την πλειοψηφία των ανθρώπων της Παράταξης του ΟΧΙ).


Με άλλα λόγια συναποτελούν αυτό που οι θεωρητικοί της επιστημονικής προπαγάνδας ονομάζουν "opinion leaders / διαμορφωτές γνώμης".

Στην παράσταση πιο κάτω παρατίθεται με ελαφρύ πράσινο μια αφηρημένη απεικόνιση του ευρύτερου πολιτικού χώρου της Παράταξης του ΟΧΙ. Με γαλάζιο και μπλέ τα πέντε κόμματα που συμμετέχουν μες τον χώρο, με τους ψηφοφόρους, τα μέλη και τους κομματικούς πυρήνες αντιστοίχως. Με ερυθρό και ροδαλό χρώμα απεικονίζονται οι ανεξάρτητοι /αυτόνομοι "διαμορφωτές γνώμης" στους οποίους γίνεται αναφορά στο παρόν κείμενο.

Οι τοποθετήσεις για την παρούσα προεκλογική κατάσταση που παρατίθενται πιο κάτω έχουν ήδη δημοσιευτεί από πολλούς από τους ανεξάρτητους "διαμορφωτές γνώμης" σε προσωπικές τους δηλώσεις και σχόλια μες τις πρόσφατες εβδομάδες. Ή, υποβόσκουν μες τις τάξεις της Παράταξης ως μια ενστικτώδης τοποθέτηση που ακόμη δεν έχει βρει έμπρακτη έκφραση.

Για ευκολία στην παρουσίαση, τα παρουσιάζουμε εδώ ως τρία κεφάλαια:
Α. Υποψήφιοι
Β. Προεκλογική περίοδος
Γ. Πιο κοντά στην Ουσία.


Α. Υποψήφιοι
Οι δύο Υποψήφιοι που "ανέδειξε" μέχρι τώρα η Παράταξη, Γιώργος Λιλλήκας και Νικόλας Παπαδόπουλος, φαίνεται να είναι εντελώς απορριπτέοι και ακατάλληλοι για την Παράταξη. Σημειώνουμε μερικά στοιχεία για τον καθένα σε σχέση με τους κρίσιμους άξονες:
Κυπριακό ~ Διζωνική / Οικονομία ~ Μνημόνιο / Άμυνα.

α. Κυπριακό ~ Διζωνική
Νικόλας Παπαδόπουλος ~ ΔΗΚΟ: Ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα του έχουν απορρίψει επισήμως την ρατσιστική Διζωνική. Συνεχίζουν να πιπιλούν τον όρο "Διζωνική με ορθό περιεχόμενο", άν και για λόγους ψηφοθηρίας πρόσφατα απλώς δεν το αναφέρουν και πολύ. Η έννοια "Διζωνική με ορθό περιεχόμενο" - που ήταν και το σύνθημα που συνένωνε μέχρι πρόσφατα και τους γλείφτες και καιροσκόπους που κατείχαν τα ηνία εντός της ΕΔΕΚ μέχρι που ευτυχώς τους εξαπέστειλε ο Μαρίνος Σιζόπουλος - είναι τόσον αποκρουστική, άτοπη και παράλογη, που ήδη η αυτόνομη λαϊκή βάση της Παράταξης την έχει ξεσχίσει και απορρίψει από πολλά χρόνια πρίν. Ορίστε άρθρο συνεργάτη μας για το θέμα από το 2012:

Η Πιπίλα του Κεντρώου Χώρουhttp://cyprus.indymedia.org/node/4611

Λιλλήκας ~ Συμμαχία: Κρατούσε μέχρι πρόσφατα πολύ ορθές θέσεις για το θέμα της ρατσιστικής Διζωνικής, μέχρι που άρχισε να φλερτάρει με την ηγεσία του ΑΚΕΛ. Όπως πολύ ορθά σημειώνει ο Βουλευτής της Συμμαχίας Παύλος Μυλωνάς, "Τι κοινό έχουμε με αυτούς στο Κυπριακό; Πως θα συμπορευτούμε μαζί τους;"

Με άλλα λόγια, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό οι δύο Υποψήφιοι δεν εκπροσωπούν την θεμελιώδη τοποθέτηση της Παράταξης του ΟΧΙ που είναι η ξεκάθαρη και αμετάκλητη απόρριψη της ρατσιστικής Διζωνικής "λύσης". Πως θα σταθούν ως Υποψήφιοι της Παράταξης μας;

β. Οικονομία ~ Μνημόνιο
Νικόλας: Είναι αμετανόητα Μνημονιακός και μάλιστα χωρίς να ντρέπεται για αυτό. Όχι μόνο ψήφισε για όλες τις πρόνοιες όλων των Μνημονίων με την Τρόϊκα και "τους θεσμούς", αλλά προπαγάνδισε και υπέρ τους ώστε να παρουσιαστούν ενώπιον του λαού τα Μνημόνια ως "η μόνη λύση". Τα Μνημόνια έχουν όχι μόνο καταστρέψει την χώρα, αλλά και την έχουν θέσει σε μια κατάσταση πολιτικο-οικονομικής υποτέλειας πολύ χειρότερη από αυτήν που βιώσαμε τα πρώτα χρόνια της καταστροφής που επέφερε η εισβολή του 74, εξαναγκάζοντας μέρος του λαού μας να σκέφτεται πως η "όποια λύση" (ρατσιστική Διζωνική και "ειρήνη" με την Τουρκία) θα φέρει τάχα οικονομική ανακούφιση. Με άλλα λόγια τα Μνημόνια έχουν καταφέρει πολύ γερά κτυπήματα στην Παράταξη του ΟΧΙ. Πως θα αξιοποιήσει το αξίωμα του Προέδρου ένας άνθρωπος με αυτή τη νοοτροπία προς ενδυνάμωση της εγχώριας οικονομίας και αυτονόμησης; Όχι μόνο δεν μπορεί, αλλά και η ιδεολογία του δεν του το επιτρέπει.

Και πώς θα αγωνιστεί ως πρόεδρος ενάντια στην στρατιωτική κατοχή της πατρίδας μας κάποιος ο οποίος έχει συντελέσει τα μέγιστα στην οικονομική της κατοχή;

Λιλλήκας: Ήταν και παραμένει αντιΜνημονιακός (προς το παρόν). Αλλά οι πλείστες αντιπροτάσεις του για διάσωση και αναζωογόνηση της οικονομίας χαρακτηρίζονται από ανεδαφικές και ανέφικτες παραμέτρους.

Για παράδειγμα έχει προτείνει πολλές φορές να "γίνουν επενδύσεις" στην τοπική βιομηχανία - και στην υφιστάμενη, αλλά και σε νέους κλάδους. Αλλά σε μια χώρα όπου το απαιτούμενο κεφάλαιο για τέτοιες επενδύσεις είναι η ανύπαρκτο ή απρόθυμο, πως θα υλοποιηθεί αυτή η πρόταση για επενδύσεις; Τι ακριβώς θα επενδυθεί; Η πρόταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί με Προεδρικό διάταγμα (η εποχή Μακαρίου έχει παρέλθει). Επίσης, δεν υφίσταται ρευστότητα συναλλάγματος για να κινηθούν ξανά με αποτελεσματική λειτουργικότητα ούτε οι υφιστάμενοι ούτε και νέοι κλάδοι της οικονομίας. Επιπλέον, χωρίς ρευστότητα δεν μπορούν να πωληθούν ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία ώστε να μαζευτεί κεφάλαιο από πιθανώς πρόθυμους επενδυτές. Χωρίς την δημιουργία είτε μόνιμου είτε προσωρινού παράλληλου συναλλάγματος (είτε επίσημου, είτε ανεπίσημου) δεν μπορούν να υλοποιηθούν ούτε αυτές οι προτάσεις ούτε και οποιεσδήποτε άλλες για αναβίωση της οικονομίας. Μιλούμε για μια προσωρινή ή και μόνιμη αναβίωση της κυπριακής δραχμής - που να λειτουργεί έστω παράλληλα και συν τω χρόνω με το ευρώ, και που να βασίζεται σε εγχώριες αξίες (πχ. σε κρατικά ομόλογα μικρής αξίας {€5-€10} που να μπορεί να αγοράσει ο λαός μαζικά και που να έχουν "θεωρητική" αξία αποπληρωμής 1-3% σε δέκα χρόνια (λέμε "θεωρητική" αξία γιατί αν αυτή η ιδέα προωθηθεί στον λαό μέσα από εκστρατείες που ενθουσιάζουν και εμπνέουν τον κόσμο, ο λαός απλώς θα δωρίσει αυτά τα ποσά στο κράτος - αυτό συνέβη σε πολλές χώρες που εκδίδουν "επαναστατικά ομόλογα")• ή που να εκδίδονται ως μετοχές της δημόσιας εταιρείας αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, χαμηλής και προκαθορισμένης αξίας με ημερομηνία ωρίμανσης σε δέκα χρόνια• ή παρόμοιες μετοχές σε δημόσια εταιρεία καλλιέργειας και διανομής-εξαγωγής Κάνναβης για ιατρική και νομικά ρυθμισμένη προσωπική χρήση, ιδίως σε συνάρτηση με τον τουρισμό. Ιδίως για το τελευταίο, την εμποριοβιομηχανική αξιοποίηση της Κάνναβης σε συνάρτηση με την Ιατρική και τον τουρισμό, στην Κύπρο της Ηλιοφάνειας υπάρχουν πολλών ειδών υλοποιήσιμες πιθανότητες που ενώπιον τους το Άμστερνταμ αποδεικνύεται χλωμό και ανεπαρκές.

Και βέβαια αυτά δεν αρκούν από μόνα τους, χρειάζεται να γίνει και μονομερής στάση πληρωμών, καθώς και κινήσεις για ακύρωση του απεχθούς παράνομου χρέους της Κύπρου προς ξένους δανειστές, ακύρωση μεγάλου μέρους των χρεών των απλών και φτωχών πολιτών και μικροεπιχειρήσεων προς τις τράπεζες και το κράτος... και άλλα πολλά. Ούτε ο Λιλλήκας ούτε και ο Νικόλας ομιλούν για οτιδήποτε τέτοιο.

Οι φαντασιώσεις του Λιλλήκα περιστρέφονται γύρω από την "άντληση κεφαλαίων / raising capital" μέσω διαφόρων χρηματιστηριακών μεθοδεύσεων. Ουσιαστικά οι θέσεις και προτάσεις του Λιλλήκα δεν έχουν αλλάξει από τις προηγούμενες Προεδρικές εκλογές και τις έχουμε αναλύσει και υποβάλει σε κριτική σε διάφορα άρθρα επί της ουσίας των θέσεων του όταν ακόμα συμμετείχαμε ενεργώς - και με κριτική - στην προεκλογική του εκστρατεία. Μεταξύ άλλων γράψαμε ότι στα θέματα Οικονομίας, ο Λιλλήκας:
«...αντιπροσωπεύει την ιδεολογία και πρακτική της καλώς νοούμενης ελπίδας για "κοινωνική πρόοδο και ευημερία μέσω της ομαλής εξέλιξης του καπιταλισμού". Οι θέσεις του επιδιώκουν να στηρίξουν:
ο- αρμονία και συνεργασία μεταξύ τοπικού και διεθνούς Κεφαλαίου,
ο-αρμονία μεταξύ Κεφαλαίου και λαού, με κάποιες προφυλάξεις για τον λαό από τις ακραίες μορφές εκμετάλλευσης,
ο- έμφαση στην τοπική οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία της Κύπρου.
Μέσα στα πλαίσια της Κεφαλαιοκρατίας αυτά ουδέποτε μπορούν να πραγματωθούν πλήρως. Είναι υλοποιήσιμα μόνο αν ενδυναμωθούν με, ή αντικατασταθούν, από Σοσιαλιστικά στοιχεία οικονομίας. Άρα και η ανάγκη κριτικής και ρεαλιστικών διορθώσεων.»

Λιλλήκας και το Φυσικό Αέριο στο Χρηματιστήριο: Παγίδα
http://cyprus.indymedia.org/node/4765

Λιλλήκας: το Εθνικό, Οικονομία και η Εκστρατεία
http://cyprus.indymedia.org/node/4775
Άρα στα θέματα Οικονομίας ~ Μνημονίου, οι Νικόλας και Λιλλήκας είναι και οι δύο ακατάλληλοι, και οι θέσεις τους, ΙΔΙΩΣ αν υλοποιηθούν με την κατάληψη του Προεδρικού αξιώματος θα είναι καταστροφικές και για τις ήδη υπάρχουσες δομές πολιτικής οικονομίας, και για την δυνατότητα του λαού μας να αντιστέκεται στην ρατσιστική Διζωνική "λύση".

Στα πιό κάτω άρθρα έχουμε αρθρώσει πολλάκις μέτρα και προτάσεις που πρέπει να κατανοήσει, να αγκαλιάσει και να δείξει ικανός και πρόθυμος να υλοποιήσει ο όποιος Υποψήφιος της Παράταξης μας:
Μέτρα Διάσωσης και Απεγκλωβισμού από το Μνημόνιο
Μικρό Εγχειρίδιο Πρακτικών Μέτρων
http://cyprus.indymedia.org/node/4786

Εντός, Εκτός και Επί τα Αυτά
Λίρα, Ευρώ ή Δραχμή;
http://cyprus.indymedia.org/node/4827

Μα είναι εφαρμόσιμα αυτά που προτείνετε;
http://cyprus.indymedia.org/node/4842

Τρεις Προτάσεις για την Οικονομία
http://cyprus.indymedia.org/node/4732

Καλά, το παραφουσκωμένο Κράτος που το κατατάσσουμε;
http://cyprus.indymedia.org/node/4776

γ. Άμυνα
Και οι δύο Υποψήφιοι παρουσιάζουν ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά τα θέματα Άμυνας.

Είναι τώρα πάνω από δέκα, ίσως και δεκαπέντε χρόνια από τότε που άρχισε η συστηματική - ηθελημένη και σκόπιμη - διάλυση της Εθνοφρουράς και αποκλεισμός της Ελλάδας από την Άμυνα. Και οι δύο Υποψήφιοι είναι πολύ καλά ενήμεροι για αυτό, αλλά ΟΥΔΕΠΟΤΕ άρθρωσαν ούτε λέξη διαμαρτυρίας, ούτε και οποιαδήποτε πρόταση για το τι θα μπορούσε να διακόψει και αντιστρέψει αυτή την διάβρωση του πιθανώς μόνου και ύστατου μέσου για την φυσική επιβίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο. Και αν κάποτε εξέφρασαν απόψεις (πχ. για την ισχύουσα τώρα αντικατάσταση της μισής δύναμης κληρωτών με μισθοφόρους δημόσιους υπάλληλους), οι απόψεις τους πάντα εμπίπτουν μες τα δεδομένα του κατεστημένου, ήτοι της συστηματικής καταστροφής των ενόπλων δυνάμεων και αμυντικών μας σχηματισμών.

Κανένας μες την Παράταξη του ΟΧΙ δεν θέλει την αποδιοργάνωση της Άμυνας! Αυτή είναι ένας από τους διαχρονικά πάγιους στόχους των Διζωνιστών. Και όμως...
Νικόλας:

Το κόμμα του συμμετείχε στην Κυβέρνηση για μεγάλα διαστήματα κατά τα οποία η συστηματική καταστροφή της Άμυνας ήταν σε ενεργό φάση. Δεν είπε τίποτα.

Οι αντιλήψεις του για την Άμυνα φαίνεται να είναι παρόμοιες με τις αντιλήψεις του για την διαχείριση όλων των άλλων οντοτήτων και δυνάμεων: μιά φαντασίωση πως τάχα θα καταφέρει να χειραγωγήσει τον διεθνή Δυτικό Ιμπεριαλισμό, την Ελλάδα, τον Τουρκικό Ιμπεριαλισμό και να τους φέρει σε μια "ισοζυγία" όπου τάχα η Κύπρος θα ωφεληθεί. Το ίδιο κάμνει και στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων εντός του κόμματος του (προσπαθεί να θέσει τον εαυτό του ως "ρυθμιστικό παράγοντα" μεταξύ δύο ή και περισσότερων άλλων πόλων, και αναδύεται ως η επικρατέστερη δύναμις). Το ίδιο προσπαθεί να κάμει εκτός του κόμματος του με τις άλλες οντότητες, δηλ. επιδίδεται διαρκώς σε προσπάθειες χειραγώγησης και "διαχείρισης" των άλλων κομμάτων και δυνάμεων ώστε να αναδύεται αυτός ως ο επικρατέστερος "ρυθμιστικός παράγων".

Φαίνεται πιστεύει πως αυτό θα κάμει και για την Άμυνα, χειραγωγώντας - νομίζει - τις διάφορες δυνάμεις που μας περιβάλλουν (εταιρείες πετρελαιοειδών, εθνοκράτη, ΝΑΤΟ, στρατιωτικές δυνάμεις εντός και γύρω από την Κύπρο, περιφερειακές και διεθνείς δυνάμεις): νομίζει θα τις "γωνιάσει" όλες ώστε να είναι εκείνος ο "ρυθμιστικός παράγων" και ότι έτσι θα ανέλθει αυτός στην πυραμίδα του ισοζυγίου δυνάμεων. Αυτή η παραισθησιακή προσέγγιση προς την Άμυνα και εξωτερική πολιτική είναι χειρότερη και πιο επικίνδυνη από τους χειρισμούς που οδήγησαν στην Μικρασιατική καταστροφή.

Λιλλήκας: Οι διάφορες προτάσεις του κατά καιρούς πάσχουν από το ίδιο σύνδρομο φαντασιώσεων, αλλά είναι σε ηπιότερη μορφή και λαμβάνουν πιο συγκεκριμένη μορφή. Για παράδειγμα εισηγείται συχνά πιο στενή στρατιωτική συνεργασία με την Γαλλία, ή πιο στενές οικονομικές σχέσεις με την Ρωσσία υπαινισσόμενος και κάποιες στρατιωτικές συνεργασίες, και παρόμοια επίσης για συνεργασίες με το ρατσιστικό Διζωνικό κράτος του Ισραήλ. Αυτά προτείνονται με βάση το ίδιο ακριβώς "θεώρημα" που καθοδηγεί και τον ΔΗΣΥ: ότι τάχα αν εμπλέξουμε και πολλές άλλες δυνάμεις στο Κυπριακό που ήδη έχουν δικά τους συμφέροντα μες την υπόθεση, ή αν "τους καταφέρουμε" να ποθήσουν τέτοια συμφέροντα, τάχα αυτό θα τους καταστήσει συμμάχους μας και ότι αυτοί θα γίνουν η στρατιωτική μας ασπίδα από την Τουρκία. Στην πραγματικότητα, ακολουθώντας αυτήν την πολιτική, οι άρχοντες μας κατάφεραν ώστε να σταθμεύουν στην Κύπρο και να επιδίδονται διαρκώς σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με βάση την Κύπρο στρατεύματα από την Γερμανία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, και πιο αραιά από το Ισραήλ και την Γαλλία: ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνέβαλαν αυτές οι δυνάμεις με ουσιαστικό τρόπο ως αμυντική ασπίδα της Κύπρου.

Ούτε και αυτή την τρέχουσα εβδομάδα όπου η Τουρκία έκαμε ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο θαλάσσιο τεμάχιο 6 όπου έχουν τεράστια συμφέροντα εταιρείες από τις χώρες τους, καμία από αυτές τις δυνάμεις δεν έδειξε την παραμικρή διάθεση να σταθεί ενώπιον της Τουρκικής αρμάδας: οι "συμμάχοι" μας έφυγαν και της άφησαν το πεδίο ανοικτό, παραδίδοντας προσωρινά στην Τουρκία αδιαμφισβήτητη κυριαρχία εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα Άμυνας οι δύο Υποψήφιοι είναι παντελώς ακατάλληλοι για την Παράταξη του ΟΧΙ γιατί οι θέσεις και πράξεις τους διαχρονικά δείχνουν είτε να αγνοούν αυτό το θεμελιακό για την Παράταξη μας θέμα, είτε και δείχνουν ανοχή ή υποστήριξη των καταστροφικών για την Άμυνα πράξεων των Διζωνιστών.

Έχουμε γράψει πολλές φορές για τα θέματα Άμυνας από την σκοπιά της Παράταξης μας, και θα παραθέσουμε πιο κάτω μερικά από τα κείμενα μας. Αλλά ας δούμε προς στιγμή τι λέει και ένας από τους πιο έγκυρους γνώστες και συγγραφείς επί της επιστήμης του Πολέμου - τόσον θεωρητικός γνώστης, όσον και εν τοις πράγμασιν, στην πράξη - ο Νικολό Μακιαβέλι. Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο του με τίτλο "Ο Ηγεμών", γραμμένο το 1513:
"Τα στρατεύματα ενός Ηγεμόνα μπορεί να είναι είτε δικά του είτε μισθοφορικά, είτε δανεισμένα από άλλον Ηγεμόνα, είτε μικτά.

Τα μισθοφορικά και τα δανεικά στρατεύματα είναι άχρηστα κι επικίνδυνα. Η καταστροφή του Ηγεμόνα στην περίπτωση αυτή αναβάλλεται όσο αναβάλλεται η επίθεση του εχθρού.

Στην ειρήνη λεηλατούν τον Ηγεμόνα οι μισθοφόροι του, ενώ στον πόλεμο οι εχθροί του.

Ποτέ ένας μισθός μισθοφόρου δεν είναι ικανός να τον κάνει να πεθάνει για τον Ηγεμόνα που τον πληρώνει. Ο μισθοφόρος στρατιώτης είναι στρατιώτης του Ηγεμόνα όσο ο τελευταίος δεν κάνει πόλεμο. Με το που θα ξεκινήσει ο πόλεμος, θα το βάλει τα πόδια.

Έστω κι αν οι μισθοφόροι στρατηγοί του Ηγεμόνα είναι ικανοί, εκείνος δεν μπορεί να τους έχει εμπιστοσύνη, επειδή το μόνο που τους ενδιαφέρει, είναι η αύξηση της δύναμης τους, είτε πιέζοντας τον ίδιο τον Ηγεμόνα είτε άλλους. Αν δεν είναι ικανοί, θα κάνουν πάλι τα ίδια ακριβώς. Το αξίωμα του στρατηγού θα πρέπει να το αναλαμβάνει ο ίδιος ο Ηγεμών. Αν όμως επιμένει να έχει μισθοφόρο στρατηγό, αν μεν του βγει ανίκανος, πρέπει να τον αλλάξει αμέσως, αν δε του βγει ικανός, πρέπει να τον δεσμεύσει με νόμους ώστε η εξουσία του να μην ξεπεράσει τα όρια.

Οι κατηγορίες των δυνάμεων ενός Ηγεμόνα
Ένας Ηγεμών πρέπει να θεωρεί ως πραγματικά δικούς του ανθρώπους εκείνους όσων οι ζωές είναι άμεσα εξαρτημένες, ψυχικά και υλικά, από τον ίδιο. Οι υπόλοιποι λειτουργούν είτε ως κοινοί μισθοφόροι είτε ως βοήθεια, δανεισμένη από άλλους Ηγεμόνες με τους οποίους συνεργάζεται.

Η δανεική από άλλους Ηγεμόνες δύναμη του Ηγεμόνα είναι για αυτόν απολύτως επιζήμια. Αν με τη βοήθεια τους ηττηθεί, αυτός και μόνο είναι ο κατεστραμμένος, αν νικήσει, γίνεται δέσμιος εκείνου που τον βοήθησε.

Η υποδούλωση της Ελλάδας στους Τούρκους ξεκίνησε όταν ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης ΣΤ' ο Κατακουζηνός προσκάλεσε τον Οθωμανό σουλτάνο με 10.000 στρατιώτες για να πολεμήσει εναντίον των Παλαιολόγων. Οι στρατιώτες εκείνοι ήταν οι πρώτοι Τούρκοι που εγκαταστάθηκαν σε ελληνικό έδαφος. Από τις δανεικές από άλλον Ηγεμόνα δυνάμεις προτιμότερες είναι οι μισθοφορικές. Στην πρώτη περίπτωση ο Ηγεμών κινδυνεύει από το δυναμισμό τους, στη δεύτερη από την οκνηρία τους.

Τα όπλα, που κάποιος άλλος Ηγεμών σου δανείζει ή γλιστρούν από πάνω σου, ή σε βαραίνουν ή σε σφίγγουν." "Ο Ηγεμών" ~ Νικολό Μακιαβέλι / Επιμέλεια κειμένου: Διονύσης Βίτσος
http://pernoampariza.files.wordpress.com/2013/12/cebdceb9cebacebfcebbcf8c-cebcceb1cebaceb9ceb1ceb2ceadcebbceb9-cebf-ceb7ceb3ceb5cebccf8ccebdceb1cf82.pdf
Τεκμηρίωση της κατάστασης, και διαχρονικές μας θέσεις για το τι θα πρέπει να πρεσβεύει ο Υποψήφιος της Παράταξης του ΟΧΙ:
Απέκλεισαν την Ελλάδα από την Άμυνα ~ Διαλύουν την ΕθνοΦρουρά

http://cyprus.indymedia.org/node/4852

Περί συνένωσης και αναδιοργάνωσης των τομέων Άμυνας - Ενέργειας - Οικονομίας:
1. Δύο κείμενα που αλληλοσυμπληρώνονται - εκδόθηκαν το 2012
• Πρώτο το κείμενο με τίτλο:
"Άξονες Αλλαγής Πλεύσης"
http://filiki.etaireia.org/A3ones-Anatropis-Epiviosi-Apeleutherosi.pdf
που ήταν γραμμένο "τηλεγραφικά" για συντομία χώρου και χρόνου.

• Το δεύτερο κείμενο παρέχει επεξηγήσεις, επιχειρήματα, παραπομπές για εμβάθυνση και υλικό για μελέτη σε πολλά από τα θέματα για τις προτάσεις θέσεων που καταθέσαμε. Έχει τίτλο:
"Εκλογικό Πρόγραμμα για τον Προεδρικό Υποψήφιο της Παράταξης του ΟΧΙ"
http://filiki.etaireia.org/Eklogiko-Programma-Epi-Merous.pdf

Στο πιο πάνω κείμενο θα βρείτε πως μερικοί σύνδεσμοι δεν λειτουργούν. Είναι κυρίως σύνδεσμοι που στο παρελθόν παρέθεταν συγκεκριμένες εφαρμογές (χειροπιαστά παραδείγματα) των προτάσεων μας. Για όσους όμως κατανοούν τις αρχές και οι λειτουργικές παραμέτρους των προτάσεων τα παραδείγματα που χάθηκαν δεν προσθέτουν κάτι καινούργιο. (Σε κατάλληλο χρόνο θα αναβαθμίσουμε το κείμενο με νέους συνδέσμους.)

2. Τα της Αμύνης, σε περιληπτική μορφή - δημοσιεύτηκε το 2007:
http://filiki.etaireia.org/ergasies.html#amyna

Οι χρονολογίες που δημοσιεύτηκαν τα πιο πάνω δείχνουν αφ' ενός το πόσο λίγο άλλαξαν τα πράγματα από τότε σε ό,τι αφορά τις πιο σημαντικές ανάγκες της Παράταξης του ΟΧΙ, αφ' ετέρου το ότι οι ομάδες μας παραμένουν πολύ γερά προσανατολισμένες προς τα ουσιώδη, για πολύ καιρό.

Β. Προεκλογική περίοδος
Οι πλείστοι από τους πολιτικά αυτόνομους και ενεργούς πολίτες μες την Παράταξη μας, και ιδίως τα άτομα που αναφέραμε πιό πάνω ως "διαμορφωτές γνώμης", αντιλαμβάνονται καθαρά πως σε σχέση με τους τρεις άξονες που αναφέραμε {Κυπριακό ~ Διζωνική / Οικονομία ~ Μνημόνιο / Άμυνα} οι δύο Υποψήφιοι είναι εντελώς ακατάλληλοι. Και μάλιστα είναι φανερό πως οι Υποψήφιοι καταθέτουν διαχρονικά πολιτικές τοποθετήσεις και προτάσεις ή επιδεικνύουν απραξία και άγνοια που στο σύνολο τους είναι πολύ πιο ταιριαστά με τους στόχους των Διζωνιστών παρά της Παράταξης του ΟΧΙ.

Πως λοιπόν θα αντιπροσωπεύσουν την Παράταξη μας αυτοί στις Προεδρικές εκλογές;

Σε ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο - που ήδη άρχισε αρκετά δυναμικά - έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

α. Χαρακτηριστικά των Υποψηφίων και της περιόδου

• Οι δύο Υποψήφιοι, αφού δεν αγκαλιάζουν τις θέσεις της Παράταξης μας στα πιο καυτά θέματα, προσπαθούν να εκβιάσουν τον ψήφο μας με έμμεση χειραγώγηση: "θα αναγκαστείτε να διαλέξετε ή εμένα ή το ΔΗΣΑΚΕΛ". Το εάν όμως η δική τους υποψηφιότητα είναι καλύτερη από το ΔΗΣΑΚΕΛ είναι συζητήσιμο.

• Έχει αρχίσει η επένδυση στην διχόνοια μέσω αθέμιτων προεκλογικών συμβάντων που συνθέτουν μια δηλητηριώδη ατμόσφαιρα. Εκτός από το ότι μες στις πρόσφατες εβδομάδες οι δύο Υποψήφιοι έδειξαν να εμπνέονται κυρίως (ίσως και μόνο) από ένα τεράστιο αλαζονικό ΕΓΩ έκαστος, άρχισαν και οι οπαδοί τους να δείχνουν μια συμπεριφορά απαίσια. Στα μέσα δικτύωσης έχουν αρχίσει βρισίδι και χαρακτηρισμούς με μεγάλη επιθετικότητα, που μόνο τη διχόνοια σπέρνουν. Για παράδειγμα οι του Νικόλα βρίζουν τον Λιλλήκα ως "Δούρειο ίππο του ΑΚΕΛ" και "ανεμόμυλο", ενώ οι του Λιλλήκα βρίζουν τον Νικόλα ως "πρίγκηπα" (βρισιά που εφευρέθηκε από τους σταλινικούς της Επαγρύπνησης του ΑΚΕΛ). Επίσης οι οπαδοί βρίζουν ο ένας τον άλλο με άκρατη ασυδοσία, γραπτώς και δημοσίως, ίσως με περισσότερη μανία απ' ό,τι βλέπουμε να επιδεικνύουν συνήθως οι Διζωνιστές όταν βρίζουν τα μέλη της Παράταξης μας.

Όλα αυτά, συνειδητά και ασυνείδητα, οδηγούν σε μια βέβαιη καταστροφή της συνοχής και ενότητας της Παράταξης του ΟΧΙ. Τα αποτελέσματα αυτού του κατακερματισμού μόνο τους ρατσιστές Διζωνιστές ωφελούν.

• Και οι δύο Υποψήφιοι λοξοκοιτάζουν προς την ηγεσία του ΑΚΕΛ, ευχόμενοι να υιοθετηθούν από αυτήν και να λάβουν υποστήριξη. Το πως ακριβώς ίσως γίνει αυτό και με ποιά ανταλλάγματα είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Πάντως έχουν κυκλοφορήσει "υποθετικά" σενάρια όπου ο Άλφα Υποψήφιος προτείνει στο ΔΗΣΑΚΕΛ να αποσυρθεί με αντάλλαγμα να λάβει Υπουργείο στη νέα Κυβέρνηση, ή ο Βήτα Υποψήφιος σε κάποια κρίσιμη καμπή του Προεκλογικού αγώνα (πχ. στην δεύτερη αναμέτρηση, αν προκύψει τέτοια) να πριμοδοτήσει την μια ή την άλλη πτέρυγα του ΔΗΣΑΚΕΛ και να λάβει και αυτός μια κάποια ευλογία...

• Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες του τι θα γίνει αν εκλεγεί κάποιος από τους δύο! Θα αποτελέσει νίκη, ή ήττα της Παράταξης μας η εκλογή ενός από αυτούς στο αξίωμα του Προέδρου της Κύπρου;
Νικόλας:

Μέχρι στιγμής, κατά την διάρκεια της πολιτικής του καριέρας έχει δείξει μόνο καιροσκοπισμό μαζί με πολλή πόζα, συνθηματολογία με στόμφο, και πλήρη ταύτιση με τα πολιτικο-οικονομικά δόγματα (και παραισθήσεις) της Δυτικής Κεφαλαιοκρατίας. Επιπλέον, η πολιτική του μέθοδος την οποία το ΔΗΚΟ ονομάζει επισήμως ως η "εξουσία του Κέντρου", δεν είναι τίποτε άλλο από μια επιφανειακή αντιγραφή αυτού που νομίζει ότι εξασκούσε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος αντέγραψε μια φτωχή εκδοχή αυτού που νόμιζε πως εξασκούσε ο Σπύρος Κυπριανού, ο οποίος πίστευε ότι "διδάχθηκε" αντιγράφοντας αυτό που νόμιζε ότι ασκούσε ο Μακάριος. Ήτοι, η "πολιτική" που ασκεί ο Νικόλας συνίσταται σχεδόν εξ' ολοκλήρου από προσπάθειες χειραγώγησης επί χειραγωγήσεων φίλων και αντιπάλων με σκοπό την ανύψωση του χειραγωγούντος σε ηγεμονική και καθοριστική "ρυθμιστική" θέση σε ένα ισοζύγιο δυνάμεων που είναι μεταξύ τους αντίπαλες ή αλληλοσυμπληρωματικές.

Με αυτή την μέθοδο ήταν που ο Μακάριος είχε πείσει τον εαυτό του ότι τάχα χειραγωγούσε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ από τη μια και την Σοβιετική Ένωση από την άλλη, την Ελλάδα από τη μια και την Τουρκία από την άλλη, την Ενωτική Παράταξη από την μιά και τους κύπριους ανθέλληνες σταλινικούς και μαζί τους αυλικούς του από την άλλη... μέχρι που επιτελέσθη η καταστροφή που όλοι γνωρίζουμε. Αυτός νόμιζε πως ήταν η "ρυθμιστική δύναμη" ενώ στην πραγματικότητα εξώθησε όχι τον εαυτό του προσωπικά αλλά την Κύπρο ολόκληρη να ακροβατεί στην άκρη ενός γκρεμμού από τον οποίο ακόμη ο λαός μας ακόμα δεν μπόρεσε να κάμει ούτε βήμα προς τα πίσω. Ο Σπύρος Κυπριανού, σε μια "ποιητική" προσπάθεια απομίμησης είχε κάποια περιορισμένη επιτυχία, αφού κατάφερε να κυβερνήσει μια φορά με το ΑΚΕΛ και μια άλλη με το ΔΗΣΥ... Ο Τάσος Παπαδόπουλος έμαθε να παλινδρομεί περίτεχνα με τον ίδιο τρόπο, και κατάφερε να είναι ο Πρόεδρος που πρώτα εγκλημάτησε φέρνοντας μας και θέτοντας το απαράδεκτο και παράνομο σχέδιο Αννάν σε δημοψήφισμα, μετά καθοδήγησε τον λαό να το απορρίψει, και στη συνέχεια υπέγραψε με τον κατοχικό πρόεδρο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ την Συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006 για την οποία ήταν πολύ υπερήφανος και την προώθησε σαν καταπληκτικό κατόρθωμα της προεδρίας του. Το κύριο άρθρο της συμφωνίας είναι το εξής:
"Δέσμευση για την επανένωση της Κύπρου με βάση μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας".
http://www.makarios.eu/cgibin/hweb?-A=2484&-V=analysis
Η υπερηφάνεια του Τ. Παπαδόπουλου για την "ιστορική" επαναφορά της ρατσιστικής Διζωνικής στο επίκεντρο της διαδικασίας επίλυσης μετά που την ΑΠΟΡΡΙΨΑΜΕ ολοκληρωτικά στο Δημοψήφισμα, εκφράζεται απερίφραστα εδώ:
http://www.tassospapadopoulos.com/easyconsole.cfm/id/95

Ο Νικόλας, ως ο ελάχιστος αυτής της ιστορικής συνέχειας χειραγωγών και παλινδρομούντων "κεντρώων" ηγετών, αν εκλεγεί Πρόεδρος δεν αναμένεται να επιδείξει οποιαδήποτε καλύτερη επιτυχία από αυτές τις διαρκείς αλαζονικές προσπάθειες των ηγετών μας που νομίζουν ότι θα χαλιναγωγήσουν και χειραγωγήσουν δυνάμεις που είναι εκατομμύρια φορές πιο ισχυρές, έμπειρες και γνωστικές. Αυτό, συν διαχρονική παραπλάνηση του λαού μας με κούφιες συνθηματολογίες και παραισθήσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Νικόλας ως Πρόεδρος να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους στόχους της Παράταξης του ΟΧΙ, δεδομένου ότι αφ' ενός δεν ασπάζεται καν την απόρριψη της Διζωνικής, αφ' ετέρου ΔΕΝ κατέχει ούτε από διπλωματία, ούτε από την πολιτική οικονομία της αυτάρκειας, ούτε διακατέχεται από σεβασμό για τις ανάγκες της Άμυνας, ούτε και καταλαβαίνει ότι ο μόνος τρόπος να πραγματωθεί η Παράταξη μας είναι μέσα από διαδικασίες λαϊκής κινητοποίησης και άμεσης μαζικής εμπλοκής του λαού σε όλες τους άξονες που προαναφέρθηκαν:
Κυπριακό ~ Διζωνική / Οικονομία ~ Μνημόνιο / Άμυνα.

Λιλλήκας: Η αλήθεια είναι ότι όποτε ανατέθηκαν στον Γιώργο Λιλλήκα πολιτικά ή λειτουργικά αξιώματα και καθήκοντα αυτός έκαμε το παν να τα φέρει εις πέρας, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις πολιτικών επιστημών που κατέχει (οι οποίες γνώσεις περιορίζονται μεν μόνο στο επίπεδο αστικής-κεφαλαιοκρατικής αντίληψης, αλλά σε ένα "ομαλό" κόσμο Δυτικής κεφαλαιοκρατίας λειτουργούν, κάπως). Μεταξύ άλλων έδειξε "καλή διαγωγή" υπηρετώντας τον κομματικό και πολιτικό κόσμο ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ-Προέδρου Γ. Βασιλείου και Προέδρου Τ. Παπαδόπουλου, και υπηρέτησε ως Βουλευτής, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού• ως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων• ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος• και ως Υπουργός Εξωτερικών. Απέδειξε ότι ξέρει να ακολουθεί πιστά οδηγίες - ΑΝ και ΟΤΑΝ υπάρχει κάποια εξουσία στην οποία πρέπει να λογοδοτήσει! Η υπηρεσία του δεν ήταν πάντα απαραιτήτως ορθή, ή φιλολαϊκή: ο Γιώργος Λιλλήκας είναι και ο προσωπικός αυτουργός της θεμελίωσης της συστηματικής και διαχρονικής καταδίωξης των Φίλων της Κάνναβης που διαρκεί για ατέλειωτες δεκαετίες τώρα και με βάση την οποία έχουν καταστραφεί οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων που αναγκάζονται να ζουν στην παρανομία υπό την σκιά του φόβου της Κρατικής Τρομοκρατίας.

Αλλά το πρόβλημα μας είναι τι πράττει αυτός ο άνθρωπος όταν ΔΕΝ έχει να λογοδοτήσει σε κάποια εξουσία! Η προσωπική του ιστορία έδειξε πως όταν δεν είναι δεσμευμένος κάπου σε μια ανώτερη εξουσία, όταν λειτουργεί αυτόνομα και υποκινούμενος από φιλοδοξία, διαρκώς παραμερίζει τις όποιες πολιτικές αξίες ή αρχές υποτίθεται πως έχει αγκαλιάσει, και τρέχει καιροσκοπικά για νέους πολιτικούς σχηματισμούς, συχνά αντιφατικής ή αντίθετης απόχρωσης - σ' ένα κυνήγι θέσεων και αναγνώρισης. Σε αυτό δεν διαφέρει ποσώς από τον Νικόλα - είναι και οι δύο τους παρόμοιοι σε αυτό.

Αν εκλεγεί Πρόεδρος, που στην Κύπρο αυτό είναι το αξίωμα υπέρτατης εξουσίας, σε ποιόν θα λογοδοτεί ο Λιλλήκας και πως; Ούτε Δημοψηφίσματα θα μπορούν να τον ελέγξουν, ούτε το "Εθνικό" Συμβούλιο, ούτε το Υπουργικό. Η Βουλή δεν έχει αρκετές εξουσίες για έλεγχο του Προέδρου και είναι απρόθυμη να χρησιμοποιήσει ακόμα και τις λίγες που κατέχει. Τα δε Δικαστήρια σπανιότατα επεμβαίνουν στις πολιτειακές αντιπαραθέσεις. Ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα παραμένει αρκετά αδύνατος να ελέγξει τον Πρόεδρο, ακόμα και όταν στελεχώνεται από ικανότατους, πολύ μελετημένους και μετρημένους ανθρώπους όπως τον νυν Γ. Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. Αν ο Λιλλήκας εκλεγεί Πρόεδρος δεν υπάρχει καμία δύναμη που θα τον σταματήσει από τις προσπάθειες εφαρμογής των ανέφικτων, ανόητων και επικίνδυνων προτάσεων που δημοσιοποιεί κατά καιρούς για την Οικονομία. Και είναι δεδομένο ότι αδιαφορεί για την Άμυνα, εξόν από τις ιδεοληψίες που έχει για "συσχετισμούς" με ξένες δυνάμεις - όπως εκείνους που ξεσχίζει ο Μακιαβέλι στο κείμενο που παραθέσαμε. Ειδικά για το Κυπριακό, αν ο Λιλλήκας εκλεγεί με υποστήριξη από την ηγεσία του ΔΗΣΑΚΕΛ, η όποια δέσμευση του προς αυτούς είναι σίγουρο πως θα συμπεριλαμβάνει παραμερισμό της Παράταξης του ΟΧΙ και υιοθέτηση είτε ανοχής προς τους Διζωνιστές, είτε ενεργού υποστήριξης της σχιζοφρενικής γραμμής "Διζωνική με ορθό περιεχόμενο", ή ακόμα και ενεργή υποστήριξη των Διζωνιστών. Είναι παντελώς απρόβλεπτο το που θα καταλήξει χωρίς επίβλεψη από ανώτερη εξουσία, δεσμευμένος από πολιτικές οφειλές και επιταχυμένος από ένα τεράστιο ΕΓΩ.

Έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές την άποψη ότι ο μόνος τρόπος να πραγματωθούν οι στόχοι της Παράταξης μας είναι μέσα από διαδικασίες λαϊκής κινητοποίησης και άμεσης μαζικής εμπλοκής του λαού σε όλες τους άξονες που προαναφέρθηκαν: Κυπριακό ~ Διζωνική / Οικονομία ~ Μνημόνιο / Άμυνα. Εκεί που ο Νικόλας Παπαδόπουλος "δεν γαΐζει" (για τους ελλαδίτες συναγωνιστές: "δεν γαΐζει" = "δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά"), ο Λιλλήκας είναι ακόμα χειρότερος: κατά την διάρκεια της προηγούμενης του προεκλογικής όταν ήταν ο αδιαμφισβήτητος εις και μόνος Υποψήφιος της Παράταξης μας, και ενώ του είχαμε παραθέσει πεντακάθαρα μέσα από προσωπικές συναντήσεις και έγγραφα την σύλληψη για μια κινηματική πρακτική που θα ενδυνάμωνε την Παράταξη και θα του κέρδιζε την Προεδρία, κατανόησε (έστω εγκεφαλικά, αν όχι στην ουσία της) την πρόταση... και την απέρριψε. Προτίμησε να εμπλέξει μες την εκστρατεία και να επενδύσει με αξιώματα ένα σωρό παλαιοκομματικούς "παράγοντες" και κορδωτούς καιροσκόπους διαφόρων αποχρώσεων, προσωποποίησε την εκστρατεία (αντί να εμμείνει στης αρχές της Παράταξης μας που υποτίθεται αντιπροσώπευε και να διεξαγάγει την προεκλογική εκστρατεία ως κινηματική εκστρατεία της Παράταξης του ΟΧΙ) και.. έχασε την Προεδρία για μόνο μερικές χιλιάδες ψήφους.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αν και τώρα οι δύο Υποψήφιοι μάλλον ΔΕΝ είναι εκλέξιμοι δεδομένων των αριθμών ψήφων, ίσως το σενάριο του να εκλεγεί ένας από αυτούς μπορεί να αποβεί ακόμα πιο καταστροφικό από μια νίκη του ΔΗΣΑΚΕΛ.

β. Τι δέον γενέσθαι για την προεκλογική περίοδο;
Η δική μας απάντηση στις προεδρολογίες, "ανησυχίες" και "διλήμματα" για τις καταμετρήσεις ψήφων και αλίευση συμμαχιών είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε:
• αξιοποίηση της προεκλογικής περιόδου ώστε να προωθηθούν οι πραγματικές αρχές, αξίες και στόχοι της Παράταξης του ΟΧΙ,
• συσπείρωση με συναγωνιστές και συντρόφους που διακρίνουν την ανάγκη να κινηθεί η Παράταξη μας πιο κοντά στην ουσία, και που είναι ικανοί και πρόθυμοι για ενασχόληση και συνεργασία προς τούτο. Το "πιο κοντά στην ουσία" είναι τόσο σημαντικό που του αφιερώσαμε δικό του κεφάλαιο πιο κάτω.

Γ. Πιο κοντά στην Ουσία
Η ουσία, όπως την εκφράσαμε πιο πάνω, είναι ότι οι στόχοι της Παράταξης του ΟΧΙ, που είναι η αντίσταση στην ρατσιστική Διζωνική, η επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο και η διατήρηση εν ζωή της πιθανότητας για μια μελλοντική απελευθέρωση της Κύπρου, ΔΕΝ μπορούν να υλοποιηθούν ούτε με μια (απίθανη) νίκη των δύο αυτών Υποψηφίων, ούτε με Προεδρικό διάταγμα, ούτε με "έξυπνες" μανούβρες των όποιων βρίσκονται στην εξουσία. Η πραγμάτωση των στόχων της Παράταξης μας είναι υλοποιήσιμη μόνο μέσα από διαδικασίες λαϊκής κινητοποίησης και άμεσης μαζικής εμπλοκής του λαού σε όλες τους άξονες που προαναφέρθηκαν: Κυπριακό ~ Διζωνική / Οικονομία ~ Μνημόνιο / Άμυνα.

Τι σημαίνει αυτό;
• Σημαίνει ανασυγκρότηση της Παράταξης πάνω σε εντελώς διαφορετικές βάσεις.

• Σημαίνει ο ίδιος ο λαός, αυτο-οργανωμένος, αναλαμβάνει και επωμίζεται αδιαμεσολάβητα με δικές του δυνάμεις την διεκπεραίωση των εργασιών και αγώνων που απαιτούνται στους άξονες Κυπριακό ~ Διζωνική / Οικονομία ~ Μνημόνιο / Άμυνα. Θα ήταν ωραία αν κάποια Κυβέρνηση ήταν ικανή και πρόθυμη να συνεργαστεί με τον λαό και την Παράταξη ώστε να υλοποιηθούν αυτά, αλλά αν η Κυβέρνηση δεν θέλει ή δεν μπορεί, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να τα υλοποιήσει ο ίδιος ο λαός.

• Σημαίνει η Παράταξη να συγκροτηθεί ως μια αυτόνομη ύπαρξη με κινηματικές διαδικασίες που να έχει πολιτική ζωή κυρίως έξω από τα κόμματα (αλλά και με αρκετές διασυνδέσεις μαζί τους ώστε να τα επηρεάζει, και με συνεργασίες μαζί τους προς επίτευξη κοινών στόχων).

• Σημαίνει η Παράταξη να συγκροτηθεί ως κοινωνικοπολιτική οντότητα, ως λαϊκό κίνημα, με εσωτερικές αμεσοδημοκρατικές πολιτικές διαδικασίες. Αυτή η οντότητα θα πρέπει να προσανατολιστεί προς το να γεννήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την επιβίωση του λαού μας: πολιτικο-στρατιωτική συγκρότηση, εναλλακτική οικονομία, διεκδίκηση ηγεμονίας ή και έλεγχο περιοχών, εγκατάσταση νέων κοινωνικών θεσμών άμεσης δημοκρατίας όπως συμβούλια αυτοδιοίκησης στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, σχολεία, κοινότητες, πόλεις και επαρχίες που να λειτουργούν ως μορφές παράλληλης εξουσίας με την υπάρχουσα, ή και να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα εξουσία - ιδίως αν το Κράτος και η Κεφαλαιοκρατία συνεχίσουν να καταρρέουν.
Τι άλλη επιλογή υπάρχει αν το Κράτος και η Κεφαλαιοκρατία συνεχίσουν να καταρρέουν συμπαρασύροντας και ολόκληρη την Κύπρο στην καταστροφή;

Πρότυπα και παραδείγματα υπάρχουν πολλά:
• από τους Ζαπατίστας στους Κούρδους δίπλα μας που απελευθερώνουν σήμερα - τώρα! - την χώρα τους εγκαθιδρύοντας νέες μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας (την ονομάζουν Δημοκρατικό Συνομοσπονδισμό),
• από τους Βιετκόνγκ μέχρι την Κινεζική Πολιτιστική Επανάσταση,
• από την Ελληνική Δημοκρατία των αρχαίων Αθηνών και την κοινοκτημοσύνη των Σπαρτιατών μέχρι την εθνικοκοινωνική επανάσταση του Ρήγα Φεραίου,
• από την διαχρονική αντίσταση της Κούβας και Παλαιστίνης στον Δυτικό Ιμπεριαλισμό στην σύγχρονη Οικολογία, τον Φεμινισμό, Σοσιαλισμό, την Ερωτική απελευθέρωση και Πνευματική επιστροφή στον Ελληνισμό,
• από τον Μάη του '68 στη δική μας ειρηνική Εξέγερση των Αγανακτισμένων σε Κύπρο και Ελλάδα στο πλαίσιο του Κινήματος των Πλατειών όλης της Νότιας Ευρώπης...
...τα παραδείγματα και πρότυπα καθώς και τα συγκεκριμένα εργαλεία και κινηματικές εφαρμογές είναι πάμπολλα. Και προσιτά.

Απαιτείται μόνο η πολιτική βούληση.
Το "πως ακριβώς" μπορούν να υλοποιηθούν αυτά είναι εν μέρει λυμένο από τα ιστορικά παραδείγματα του παρόντος και παρελθόντος. Κάποια όμως θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου, και κάποια - όπως κάθε αληθινό λαϊκό κίνημα - θα πρέπει να τα εφεύρουμε καθ' οδόν.

Το βασικό μας ερώτημα όμως είναι το αν η Παράταξη μας είναι πολιτικά και ψυχικά έτοιμη.

Σημαντικό μέρος του ερωτήματος σχηματίζεται από το ότι αυτά τα δύο χρόνια ήταν πολύ καταστροφικά για τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Μες την Παράταξη μας τα τελευταία δύο χρόνια (από το καλοκαίρι του 2015 ως πρόσφατα), από τότε που ο Ακιντζί μαζί με τον Ερντογάν έκαμαν το πάν για να καταστρέψουν την αξιοπιστία των Διζωνιστών στα μάτια του λαού μας, φτάνοντας και μέχρι το σημείο να μας απειλούν ανοικτά με casus belli, δηλαδή με απροκάλυπτη απειλή πολέμου ή απαιτώντας να δοθούν τα 4 προνόμια του Ευρωπαίου πολίτη στα 70 εκατομμύρια Τούρκων ως κίνητρο για "να σκεφτούν" αν θα πρέπει να φύγει ο κατοχικός Τουρκικός στρατός, βιώσαμε όλοι συλλογικά την ανακούφιση του να βλέπουμε να κατακερματίζεται η κάποια λαϊκή υποστήριξη που είχαν οι Διζωνιστές προηγουμένως. Και τώρα, αρχίζει μια οδυνηρή ενασχόληση με τις Προεδρικές εκλογές μέσα σε ένα κλίμα διχόνοιας και υπόσκαψης της παράταξης του ΟΧΙ από δύο υποψηφίους και τους οπαδούς τους που υποτίθεται την εκπροσωπούν.

Αυτές τις εξελίξεις η Παράταξη μας τις βιώνει στο επίπεδο του Θεάματος, και όχι μέσα από την έμπρακτη ενασχόληση με την πολιτική. Αυτό (και κυρίως η κατάρρευση του Διζωνικού μετώπου) δυστυχώς έδρασε σαν άλλοθι ώστε η Παράταξη μας απέφυγε να ασχοληθεί με την εσωτερική της κατάσταση που είναι όντως τραγική για λόγους που έχουν να κάμουμε με συνθήκες πολύ βαθύτερες από τα κόμματα:
Η Παράταξη μας υποφέρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό από διάφορες μορφές αυταρχισμού: φαλλοκρατία και ανδρικό σωβινισμό, θρησκοληψία και μισαλλοδοξία (μη ανοχή και έχθρα προς τους μη-ορθόδοξους), ρατσισμό (ενάντια σε Τούρκους, ΤΚύπριους και μελαμψούς μετανάστες). Αυτά δεν επιτρέπουν την Παράταξη να υιοθετήσει μαζικά ελευθεριακές διαδικασίες ή κινητοποιήσεις, και περιορίζουν τον αριθμό των ενεργών στελεχών της Παράταξης που είναι ικανά και πρόθυμα να επωμιστούν τις εργασίες της με αποχρώσεις Σοσιαλιστικές, Φεμινιστικές, αυτονομιστικές, αμεσοδημοκρατικές, θετικές προς τον Έρωτα. Η γενική κατάσταση της Παράταξης μας από πλευράς ιδεολογίας και συμπεριφορών είναι πιο κοντά στο οπισθοδρομικό Βυζάντιο παρά στον διαχρονικό Ελληνικό πολιτισμό και την Ελληνική κοσμοθεώρηση. Με αυτή την νοοτροπία που επικρατεί στην Παράταξη οι νέοι που έχουν ριζοσπαστικές, ελευθεριακές, απελευθερωτικές και αντι-αυταρχικές τάσεις τείνουν να την αποφεύγουν - για αυτό και τα περισσότερα άτομα που είναι ενεργά μες στην παράταξη είμαστε σε προχωρημένη ηλικία και δυσκολευόμαστε να προσελκύσουμε ενεργώς την νεολαία.

Επίσης, και ίσως αυτό είναι το πιο κρίσιμο, λόγω του αυταρχισμού είναι περιορισμένος ο αριθμός των συναγωνιστών που είναι ικανοί ή πρόθυμοι να συμμετέχουν σε πολιτικούς διαλόγους και συνεργασίες σε κλίμα ισότητας όπου όλοι μιλούμε δημοκρατικά με την σειρά χωρίς να διακόπτουμε ο ένας τον άλλο, και χωρίς να επιβάλλουμε τον καπνό του τσιγάρου στους άλλους.

Αυτά λεν ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να εφαρμόσουμε αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες ούτε στις εσωτερικές διαδικασίες της Παράταξης, ούτε βέβαια και σε επίπεδο μαζικού κοινωνικού αγώνα. Δεδομένου όμως ότι η αντικειμενική πραγματικότητα μας σφίγγει, απειλώντας με υπαρξιακό στραγγαλισμό τον Ελληνισμό της Κύπρου, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προσπαθήσουμε νά 'βρουμε τρόπους να υλοποιήσουμε το ζητούμενο με μια κάποια πολιτική υπέρβαση.

Παραμένει ανοικτή η πιθανότητα να λειτουργήσουν αμεσοδημοκρατικά κάποιες από τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές συσπειρώσεις των ατόμων που προαναφέρθηκαν ως "διαμορφωτές γνώμης". Αν αυτό λάβει χώρο σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, θα μπορούσε να τροχιοδρομήση και άλλες ποιοτικές αλλαγές ανάμεσα στον απλό κόσμο της Παράταξης μας. Και ίσως αυτό σε συνάρτηση με συντρέχουσες εξελίξεις θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κάποια φορά (να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό που ο μέγας Δημήτρης Χριστόφιας περιέγραψε με την αρχαιοελληνική του ονομασία ως "momentum"), που θα είναι πολιτικά αυτο-συντηρούμενη και θα διαστέλλεται ελικοειδώς ώσπου να συμπεριλάβει μια κρίσιμη μάζα ενεργών πολιτών.

Δυστυχώς στην Κύπρο η σύγχρονη μας ιστορία έδειξε πως μόνο όταν βιώνουμε μαζικές καταστροφές αφυπνούται και κινητοποιείται ο λαός μας σε μαζικό επίπεδο, αλλά βέβαια επίσης έδειξε πως όταν συμβαίνει αυτό ο λαός μας μεγαλουργεί, έστω και εν μέσω της καταστροφής. Το ζητούμενο εδώ δεν είναι να περιμένουμε την νέα καταστροφή. Είναι να κτιστούν από την Παράταξη του ΟΧΙ τα θεμέλια ενός λαϊκού κινήματος ώστε αν και όταν προκύψει καταστροφή, ή κάποια πιο έκδηλη ή άμεση απειλή καταστροφής, να προϋπάρχουν πολιτικές δομές που ο κινητοποιημένος λαός μας να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για την επιβίωση και απελευθέρωση.

Σε αυτό το σημείο είναι αδύνατον να προβλεφθεί αν αυτές οι προσπάθειες θα επιτύχουν. Αλλά για όσους διακρίνουμε την αναγκαιότητα του να καταφέρει η Παράταξη του ΟΧΙ να πραγματώσει μια πολιτική υπέρβαση και να έλθει Πιο κοντά στην Ουσία, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να συνεχίσουμε να προσπαθούμε.

Πέτρος Ευδόκας και Σόλων Αντάρτης 

Wednesday, July 5, 2017

Η Νεολαία ΕΔΕΚ για το Κυπριακό πρόβλημα

Συνεδριακό εγγραφό με θέμα το Κυπριακό Πρόβλημα που κατατέθηκε προς ψήφιση στο Συνέδριο της Νεολαίας ΕΔΕΚ και υπερψηφίστηκε ομόφωνα ως η επίσημη θέση της απο όλους τους συνέδρους.

Το καλοκαίρι του 2015, πραγματοποιήθηκε ένα ιστορικό γεγονός, το Κ.Σ ΕΔΕΚ αποκήρυξε και επισήμως τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Εγκαινίασε ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο για την Κύπρο αλλά και ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων , αποτελώντας την νέα, εναλλακτική πρόταση της Αριστεράς για την επίλυση του Κυπριακού. Εμείς, ως η Νεολαία της Αριστεράς, του Ριζοσπαστισμού, της Σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης του κόσμου και της κοινωνίας προχωράμε ένα βήμα πάρα πέρα. Αποτινάσουμε τα βαρίδια που μας φόρτωσαν οι εκάστοτε κυβερνώντες, οι πολιτικές Γλαύκου Κληρίδη και Γιώργου Βασιλείου, την κατάπτυστη 23η Μάιου του Δημήτρη Χριστόφια και τις εκτροπές των συνομιλιών μεταξύ του θιασώτη του Σχεδίου ΑΝΑΝ, Νίκου Αναστασιάδη και Μουσταφά Ακιντζί, που έριξαν την Κύπρο στην παγίδα των τουρκικών σχεδίων για πλήρη έλεγχο της Κύπρου.

Εγκαινιάζουμε ένα νέο κύκλο συζητήσεων με το σοσιαλιστικό κίνημα και διεκδικούμε να γίνουμε ο τρίτος δρόμος, η νέα εναλλακτική και ριζοσπαστική πρόταση για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Επί δεκαετίες ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, προσπαθούν να θέσουν τον Κυπριακό λαό επί τετελεσμένων, σχετικά με την επιβολή της ΔΔΟ ως μοναδικής λύσης, για το κυπριακό ζήτημα. Οι πολιτικές του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ, ευθυγραμμίζονται πλήρως με την τούρκικη προπαγάνδα όσον αφορά τον τρόπο επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος. Είναι δεδομένο ότι η στρατηγική των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων ΗΠΑ – ΝΑΤΟ και κάποιων φιλικά προσκειμένων χωρών της Ε.Ε προς την Τουρκία αλλά και της ίδιας της Τουρκίας για το Κυπριακό πρόβλημα συνδέεται με τα σχέδιά τους για την αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής , για να πάρουν τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών όπως για παράδειγμα τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου – στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και να εξυπηρετήσουν στον μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα του μεγαλοαστικού κεφαλαίου.

Για χρόνια λοιπόν οι συζητήσεις στο τραπέζι των «διαπραγματεύσεων» που δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα μέχρι τώρα, παρά μονάχα παραχωρήσεις στην κατοχική δύναμη, είχαν εσφαλμένα ως βάση λύσης τη ΔΔΟ όπου ουσιαστικά στην εφαρμογή της μετασχηματίζεται σε συνομοσπονδία, σε δυο συνιστώντα κράτη, σύμφωνα με τις πρόνοιες της. Ως Αριστερά, μας ανησυχεί το γεγονός ότι η ΔΔΟ, στο πυρήνα της είναι βαθιά ρατσιστική, διχοτομική και αντιδημοκρατική. Είναι αδιανόητο σε μια λύση να μην διασφαλίζονται οι τέσσερις βασικές ελευθερίες των πολιτών, είναι αδιανόητο ο σφετεριστής των προσφυγικών περιουσιών να έχει περισσότερα δικαιώματα από τον νόμιμο κληρονόμο, είναι αδιανόητο τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών, να μην διασφαλίζονται σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι εκ των ων ουκ άνευ το δικαίωμα της λαϊκής κυριαρχίας να εκχωρείται σε ένα ξένο δικαστή για να καθορίζει με τη ψήφο του σημαντικές αποφάσεις λειτουργίας του κράτους. Ακόμη οι αποφάσεις στο ανώτατο νομοθετικό όργανο που είναι η Γερουσία (και η οποία θα συγκροτείται στη βάση εθνοτικής προέλευσης 20 + 20 γερουσιαστές) θα λαμβάνονται με ξεχωριστή πλειοψηφία. Είναι απορίας άξιον σε ποια δημοκρατική χώρα το ανώτατο νομοθετικό σώμα συγκροτείται στη βάση εθνοτικής προέλευσης 50-50. Θα υπάρχει η παγκόσμια πρωτοτυπία μια πρόταση να συγκεντρώνει 75% των ψήφων (30 στους 40 γερουσιαστές) αλλά επειδή στη μια πλευρά θα ψηφίζουν μόνο οι 10 να απορρίπτεται και μια πρόταση που θα συγκεντρώνει το 55% των ψήφων (11+11) να εγκρίνεται. Ωστόσο, από την παραμονή των 50.000 εποίκων επί Χριστόφια σήμερα διπλασιάστηκαν και η παραμονή των εποίκων διευρύνεται πέραν των 115,000. Επίσης έγινε αποδεκτή η παρουσία 10.000 τουρκικών στρατευμάτων για περίοδο μετά τη λύση. Είναι πασιφανές ότι η λύση που προσπαθούν να μας επιβάλουν είναι μια λύση τύπου Απαρτχάιντ που το βραχύχρονο της πιθανής εφαρμογής της θα οδηγήσει μια νέου τύπου Ταϊβάν.

Η Νεολαία ΕΔΕΚ , σπάει τα δεσμά και χαράζει μια νέα στρατηγική διεκδίκησης για το κυπριακό. Το ενιαίο κράτος με κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι η μόνη βιώσιμη και λειτουργική λύση για τον λαό αλλά και η μοναδική που εξασφαλίζει τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού λειτουργεί και ως αποτρεπτικός παράγοντας για οποιαδήποτε απόσχιση και διάσπαση του κράτους. Με αυτό το είδος λύσης δεν θα διαχωρίζεται ο λαός με βάση την εθνοτική του προέλευση. Είναι μια προοδευτική και ριζοσπαστική προσέγγιση των πραγματικών δεδομένων του κυπριακού ζητήματος απέναντι στον σκοταδισμό και τον αναχρονισμό που προωθεί ο Δικομματισμός . Οι Τ/κ και οι Ε/κ θα απολαμβάνουν ισότιμα δικαιώματα και πλήρως τις τέσσερις βασικές ελευθερίες σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια. Η Αριστερά, δεν πρέπει να αντιμετωπίζει το λαό ως κοινότητες διαχωρίζοντας τον, σε Τουρκοκυπρίους και Ελληνοκυπρίους αλλά ως ένα ενιαίο κυρίαρχο σύνολο που ορίζει τη μοίρα του, τον Κύπριο πολίτη!

Η Κύπρος έχει ανάγκη μια πολυπολιτισμική κοινωνία και μια δυναμική, διεκδικητική και αδιάσπαστη εργατική τάξη ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Για μας είναι ήσσονος σημασίας αν κάποιος είναι Έλληνας, Τούρκος, Μαρωνίτης, Λατίνος ή Αρμένιος, αλλά μείζονος η ανθρώπινη υπόσταση και η ταξική προέλευσή των πολιτών. Είναι αδιανόητο σε μια χώρα όπως η Κύπρος να επιβάλλεται η εκ περιτροπής προεδρία και η στάθμιση της ψήφου με βάση την φυλετική και θρησκευτική προέλευσή του. Από την στιγμή που θα είμαστε ισότιμοι πολίτες ενός κράτους, μιας κοινωνίας, σάρκα από τη σάρκα του ίδιου λαού , δεν χρειαζόμαστε κανένα εδαφικό κα φυλετικό διαχωρισμό. Ο διαχωρισμός του λαού, είναι προς το συμφέρον του Κεφαλαίου διότι θα μπορεί καλύτερα να ελέγχει το εργατικό κίνημα. Μια συνέργια των Τ/κ και Ε/κ συνδικάτων θα αποτελούσε θανάσιμο κίνδυνος για τον τερματισμό της ασυδοσίας του απέναντι στο λαό. Διότι τα «σπασμένα» της παράνομης εισβολής και κατοχής της Τουρκίας θα τα πληρώσει ο κυπριακός λαός, με δυσβάσταχτα χαράτσια, μειώσεις μισθών και συντάξεων και άλλα πολλά αντιλαϊκά μέτρα, αφήνοντας την Τουρκία στο απυρόβλητο χωρίς να καταβάλει οποιεσδήποτε πολεμικές αποζημιώσεις. Διότι ένας διασπασμένος λαός, μια διαλυμένη εργατική τάξη και μια κατακερματισμένη ασταθής Κύπρος, διευκολύνει τα σχέδια του ιερατείου (ΝΑΤΟ – ΗΠΑ) των καπιταλιστικών κέντρων για να πάρουν υπο τον έλεγχο τους τις πλουτοπαραγωγικές πηγές μας.

Είναι επιτακτική ανάγκη σε αυτή την ιστορική καμπή του Κυπριακού προβλήματος να πούμε στον λαό την αλήθεια για τα επαχθή βάρη της ΔΔΟ και να θέσουμε τέρμα στις αυταπάτες, να επαναφέρουμε ξανά την ξεχασμένη από μερικούς πραγματική διάσταση του Κυπριακού. Δηλαδή το Κυπριακό είναι πρόβλημα, εισβολής, κατοχής, εθνοκάθαρσης, βίαιου ξεριζωμού των Ε/κ και Τ/κ και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καίριο ρόλο στην λύση του Κυπριακού, οφείλει να διαδραματίσει επιτέλους η εξωτερική πολιτική του κράτους μας. Αποτελεί ντροπή για μια χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αδυνατεί τόσο να προβάλει το Κυπριακό πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση όσο και να ενδυναμώνει και να χτίζει διμερείς σχέσεις με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκα κράτη και μη. Η ενίσχυση της διεθνούς διπλωματικής μας δύναμης οφείλει να γίνει πρωταρχικός στόχος της εκάστοτε κυβέρνησης, με στόχο να θέσει την Τουρκία στο εδώλιο του κατηγορουμένου και επιτέλους να ασκηθούν πιέσεις εναντίον της. Με την ανακάλυψη υδρογονανθράκων και την προσέλκυση «μεγαθήριων» στο τομέα της ενεργειακής εκμετάλλευσης μας παρουσιάζεται ένα από τα ισχυρότερα διπλωματικά χαρτιά τα τελευταία 43 χρόνια, ιδιαίτερα από την στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση παλεύει με νύχια και με δόντια να απεξαρτηθεί από τις Ρωσικές πηγές ενέργειας.

Εμείς συνεχίζουμε να απαιτούμε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να καλέσει τον λαό σε δημοψήφισμα και να θέσει καθαρό ερώτημα για την απόρριψη ή την αποδοχή της ΔΔΟ ως βάση συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος ώστε να πάρει εκ νέου τη λαϊκή νομιμοποίηση για την συνέχιση των συνομιλιών επ’ αυτής της βάσης.

Η εφαρμογή του δόγματος ενιαίο κράτος – ένας λαός θα διασφαλιστεί με ρυθμίσεις του Συντάγματος οι οποίες θα προνοούν τα εξής:
Το υφιστάμενο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το μοναδικό σύνταγμα στον κόσμο που δεν υπάρχει καμία αναφορά σε λαό αλλά σε κοινότητες. Εμείς ζητάμε, την μετατροπή του από ένα «δικοινοτικό» σύνταγμα, αφού αναφέρεται σε δύο κοινότητες την Ε/κ και Τ/κ σε ένα σύνταγμα που αναφέρεται σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό χωρίς να τον διαιρεί φυλετικά και θρησκευτικά σε κοινότητες.
Αφαίρεση της παραγράφου 3 Άρθρον 2 του Συντάγματος του 60’ που αναφέρεται ότι κάποιος μπορεί να επιλέγει σε ποια κοινότητα επιθυμεί να ανήκει. Αυτό το θεωρούμε διχοτομικό και αντιδημοκρατικό. Στόχος είναι ο πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας να υπάγεται σ ‘ αυτήν και όχι σε κοινότητες. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να καταλύσει οποιαδήποτε φυλετική και θρησκευτική διάκριση. Σε ένα ενιαίο κράτος, πολυπολιτισμικού χαρακτήρα οφείλει να διασφαλίζεται ο σεβασμός κάθε ανθρώπινης οντότητας στο έδαφός του.
Αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης βέτο από τον Τ/κ Αντιπρόεδρο , διότι δεν θα χρειάζεται να υπάρχει βέτο αφού η πραγματική δημοκρατία θα πηγάζει από τον λαό. Το πολίτευμα θα μετασχηματιστεί σε προεδρευόμενη δημοκρατία. Ουσιαστικά θα λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με απλή αναλογική, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων των κομμάτων – συμπεριλαμβανομένων και των τ/κ κομμάτων – στο κυπριακό κοινοβούλιο.
Ζωτικής σημασίας είναι η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και βάσεων από το νησί καθώς και η κατάργηση πάσης φύσεως και προελεύσεως στρατιωτικών εγγυήσεων. Η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν χρειάζεται ούτε τις αγγλικές βάσεις, ούτε τον τούρκικο στρατό, ούτε τον ελληνικό στρατό.

Να σημειωθεί πως οι πιο πάνω ρυθμίσεις θα υπάρξουν μετά από διαβουλεύσεις με την Τουρκία, την Ελλάδα και την Μεγάλη Βρετανία, στα αποκλειστικά πλαίσια συζήτησης της διεθνούς πτυχής του κυπριακού προβλήματος, με μοναδικό στόχο και περιεχόμενο την κατάργηση της Συνθήκης Εγγυήσεων καθώς και την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και της ΕΛΔΥΚ. Αφού επιτευχθεί αυτό, τότε οι πιο πάνω ρυθμίσεις θα κατατεθούν σε ένα ενιαίο (όχι δικοινοτικό) δημοψήφισμα .

Στο μεταβατικό στάδιο από την συμφωνία λύσης μέχρι την ολοκληρωμένη εγκαθίδρυση της, η διεθνής κοινότητα οφείλει να υποβοηθήσει στα μέγιστα την προσπάθεια διατήρησης της ασφάλειας και ενσωμάτωσης των δύο κοινοτήτων έπειτα από τόσα χρόνια διαίρεσης:
Παραμονή συγκεκριμένης ειρηνευτικής δύναμης του Ο.Η.Ε. για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που να διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στο ενιαίο κράτους.
Οικονομική βοήθεια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να εγγυάται την οικονομική βιωσιμότητα του νησιού αλλά και τις απαραίτητες χρηματο-οικονομικές δυνατότητες που να ανεβάσουν το βιοτικό επίπεδο του συνόλου του Κυπριακού λαού. Τέλος η Τουρκία πρέπει να πληρώσει πολεμικές αποζημιώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία

Καλούμε κάθε δημοκράτη Τ/κ και Ε/κ να συνασπιστεί μαζί μας σε νέους αγώνες για μια Κύπρο ελεύθερη ενιαία ανεξάρτητη και σοσιαλιστική. Όπου ο λαός της θα είναι κυρίαρχος και αφέντης του τόπου του! Στην πρωτοπορία των αγώνων για απελευθέρωση του τόπου η Αριστερά δείχνει το δρόμο στον λαό! Νικάμε την Σκύλλα και την Χάρυβδη και ανατρέπουμε τα δεδομένα γιατί αυτός ο λαός κουβαλά μέσα του την ιστορική γνώση χιλιάδων χρόνων και θα επιβιώσει!