μεταναστες

μεταναστες

Monday, March 24, 2008

Οι αξίες και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της ταυτότητας των Ελλήνων

Το Monthly Review, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάδειξης και διερεύνησης σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν το παγκόσμιο γίγνεσθαι στο χώρο των πολιτικών ιδεών, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας που πραγματοποίησε με αντικείμενο την ύπαρξη ιδιαίτερων ελληνικών αξιών και τους τρόπους επηρεασμού της ταυτότητας των Ελλήνων. Τα συναχθέντα συμπεράσματα του μεγάλου αριθμού των ληφθεισών απαντήσεων επιτρέπουν μια καταρχάς ανάγνωση των βασικών γραμμών του υπάρχοντος προβληματισμού των συμμετεχόντων, οι οποίοι προέρχονται από όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς χώρους που διαβιούν στην Ελλάδα, αλλά και από προσωπικότητες που υπηρετούν θεσμικά γενικότερα τον ελληνισμό. Στο τεύχος 104 του περιοδικού με τη συμμετοχή 111 ενεργών πολιτών από όλους τους χώρους της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το θέμα της έρευνας, «Πολλοί ερευνητές –κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες– θεωρούν ότι αξίες όπως η δημοκρατία, η ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν γίνει πλέον παγκόσμιες. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ιδιαίτερες ελληνικές αξίες και πώς αυτές επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της ταυτότητας των Ελλήνων;», έδωσε τη δυνατότητα διατύπωσης απαντήσεων οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά και μεγάλες αποκλίσεις, γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη ισχυρών ιδεολογικών ρευμάτων τα οποία εξακολουθούν να αντιπαρατίθενται, παρά το ότι η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ο κυρίαρχος πολιτικός λόγος προσπαθούν να μας πείσουν ότι ζούμε σε κοινωνίες που επικρατεί το κοινωνικό κέντρο και οι ιδεολογικές συγκλίσεις.

Σχόλιο "Πιπεριάς": Στο αφιέρωμα ανάμεσα στις αξιόλογες παρεμβάσεις, υπάρχει και κείμενο της αφεντομουτσουνάρας μου!

No comments: