μεταναστες

μεταναστες

Saturday, December 1, 2012

"Έξι άξονες για έξοδο από την κρίση"

Του Φώτη Κουβέλη

Οι αποφάσεις του Eurogroup αποτελούν αποφασιστικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Η συνέχιση της χρηματοδότησης, η ένταξη του χρέους σε φάση σημαντικής μείωσης και η σαφής πολιτική δέσμευση για παραμονή της χώρας στο ευρώ δημιουργούν προϋποθέσεις σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η παραμονή της χώρας στο ευρώ προϋποθέτει μια πολιτική μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στην οικονομία και ταυτόχρονα αναδιαπραγμάτευσης και σταδιακής απαγκίστρωσης από τους επαχθείς όρους του Μνημονίου που θα συναρτάται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σε όλη αυτή την πορεία χρειάζεται στη χώρα κυβερνητική σταθερότητα και επιδίωξη των μέγιστων δυνατών συγκλίσεων. Η ΔΗΜΑΡ συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, διατηρώντας την πολιτική της αυτονομία και επιδιώκοντας η κυβερνητική πολιτική να έχει το αποτύπωμα και της δικής της συμβολής προς όφελος της κοινωνίας. Οι αποφάσεις του Eurogroup δημιουργούν μια βάση επανεκκίνησης.

Η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει τη μεγάλη προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και την ανάκαμψη με ένα πρόγραμμα άμεσων παρεμβάσεων, με κύριες κατευθύνσεις:
- Ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα με κινητικότητα και μετατάξεις.
- Υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και παροχή ρευστότητας στην αγορά σε συνδυασμό με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
- Δημιουργία ασπίδας κοινωνικής προστασίας που θα στηρίζει πολίτες οι οποίοι βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.
- Δημιουργία θέσεων κατάρτισης, μαθητείας και απασχόλησης.
- Υποστήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού με διακανονισμούς των φορολογικών υποχρεώσεων, ουσιαστική ελάφρυνση των δανειακών βαρών, αντιμετώπιση της ακρίβειας στην πράξη.
- Καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος με δικαιοσύνη, με αναδιανεμητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου πλαισίου μέτρων μπορεί να υπάρξει με την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση των νέων, την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τη βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών του κράτους.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

No comments: