μεταναστες

μεταναστες

Friday, December 9, 2011

«Ναυάγιο» στη Μάγχη

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η νέα διακυβερνητική συνθήκη για δημοσιονομική εναρμόνιση των ευρωπαϊκών οικονομιών θα συμβάλλει ευνοϊκά στη διαπραγμάτευση για την απομείωση του ελληνικού χρέους, καθώς διαμορφώνει ένα περιβάλλον σταθερότητας. Ωστόσο είναι πλέον εμφανές ότι αυτή η σύνοδος κορυφής τράβηξε μία γραμμή μεταξύ της Βρετανίας και των υπόλοιπων εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία δεν αποδέχθηκε το νέο πλαίσιο που απαιτεί οριοθέτηση ελλειμμάτων και κυρώσεις για τις υπερβάσεις τους. «Δύσκολη, αλλά αναγκαία» χαρακτήρισε την απόφαση του ο Βρετανός πρωθυπουργός. Η χώρα του είναι πλέον η μοναδική που δεν θα ακολουθήσει τις υπόλοιπες 26 στο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας.
Κατά τον κ. Παπαδήμο, οι αποφάσεις που ελήφθησαν εξασφαλίζουν μεγαλύτερο συντονισμό στην οικονομική πολιτική και ενίσχυση της πειθαρχίας καθώς και βελτίωση στη λειτουργία των μηχανισμών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν η κυβέρνηση του ολοκληρώσει το έργο της, αποφεύγοντας να προσδιορίσει σαφή χρόνο. Επίσης δεν απέκλεισε τη λήψη μέτρων για το 2013-2014, σημειώνοντας ότι αυτά θα εξειδικευτούν αργότερα.
Βασικό στοιχείο του νέου δημοσιονομικού κανόνα είναι είναι η πρόβλεψη για ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, με το διαρθρωτικό έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ. Ο κανόνας θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των χωρών μελών σε συνταγματικό επίπεδο, και θα περιλαμβάνει αυτόματο μηχανισμό κυρώσεων που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση παράβασης. Τις βασικές αρχές θα ορίσει η Επιτροπή ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εποπτεύει την υιοθέτησή τους στο εθνικό δίκαιο. (Ο Ευ. Βενιζέλος εξήγησε ότι επειδή στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει τώρα συνταγματική αναθεώρηση, αυτό θα κυρωθεί ως διεθνής σύμβαση από τη Βουλή.) Οι κυρώσεις για παραβάσεις που αφορούν στα ελλείμματα θα λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας από το Συμβούλιο κορυφής που θα κρίνει αν μια χώρα μπορεί να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο η Κομισιόν να ελέγχει τα προσχέδια των εθνικών προϋπολογισμών.
Επίσης αποφασίστηκε η επίσπευση της λειτουργίας του μόνιμου μηχανισμού στήριξης (ESM) με τη δανειοδοτική δυνατότητα του Μηχανισμού στα 500 δισ. ευρώ και πρόβλεψη για επιπρόσθετους πόρους προς το ΔΝΤ ύψους 200 δισ. ευρώ με τη μορφή διμερών δανείων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια πόρων του Ταμείου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι αποφάσεις είναι άμεσα δεσμευτικές για τις χώρες του ευρώ, ενώ οι άλλες κυβερνήσεις θα προχωρήσουν σε επιμέρους διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: www.protagon.gr

No comments: